6. veebruar
PÜHAD PAULUS MIKI ja KAASLASED, MÄRTRID

KOLLEKT
Taevavägede Issand, kõigi pühakute kindlus, 
kes pühi märtreid Paulust ja tema kaaslasi 
risti läbi igavesele elule kutsusid, 
luba meil nende eestkostel 
kuni surmani oma usus kindlaks jääda
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.


Püha Paulus Miki sündis u.1564. aastal Jaapanis. Saanud jesuiidiks, kuulutas ta Evangeeliumi kohaliku rahva seas. Üliraskel katoliiklaste tagakiusamise ajal vangistati ta koos 25 kaaslasega, mõnitati, viidi Nagasakisse ja löödi 5. veebruaril 1597. aastal risti.