Angelus 16. jaanuaril 2005
Pühapäeval, 16. jaanuaril, enne keskpäevast Angelust, pöördus Paavst Johannes Paulus II lühisõnumiga usklike poole.
Ta ütles: "Täna pühitsetakse kõikides Kirikutes "Ülemaailmset migrantide ja põgenike päeva". Sellekohases erilises läkituses rõhutaksin ma rahvustevahelise integratsiooni tähtsust, mis nõuab õiglast tasakaalu nii rahvuse oma identiteedi kui teiste rahvuste rahvusliku omapära tunnistamise vahel.

Ma tervitan kõiki migrante ja soovin, et läbi dialoogi võiksid kasvada sümpaatia ja arusaamine erinevate kultuuride vahel."

Eriliselt tähtsaks juudi-euroopa vahelises dialoogis peab Püha Isa 18. jaanuaril algavaid kristlaste ühtsusele pühendatud palvepäevi. Palvepäevade teema on võetud Pauluse 1. kirjast korintlastele - "Kristus - kiriku ühtsuse alus" (1Kr 3,1-23)

"Kutsun kõiki kogudusi korraldama kohtumisi ja alustama oikumeenilist dialoogi, palvetades Jumala poole, et kõikide Kristuse õpilaste vahel valitseks üksmeel," lisas Püha Isa.

Usaldame kõik need kiriklikud algatused Neitsi Maarja hoolde. Las Tema emalik eestkoste aitab kristlaste vahel luua ühise südame ja ühise vaimu, kõigi inimeste vahel aga kasvada üksmeelel, et luua rahulik tulevik.

17.01.2005 www.radiovaticana.com