Angelus 20. märtsil, Palmipuudepühal
20. märtsi pühapäevase Angeluse ajal, Palmipuudepüha piduliku liturgia lõpetamisel, pöördus paavst Johannes Paulus II eriliselt noorte poole. Läbi Vatikani riigisekretäri, peapiiskop Leonardo Sandri ette loetud teksti märkis paavst, kui ettenägelik ja prohvetlik on see, et Palmipuudepüha, millele järgnevad Kristuse kannatused, langeb kokku Ülemaailmse Noorte Päevaga. Püha Isa tuletas meelde augustis Kölnis toimuvate Ülemaailmsete Noorte Päevade juhtlauset - "Me oleme tulnud Teda kummardama". See lause peaks andma nende päevade ettevalmistamisele vaimse ja kateheeriva sisu. "Täna kummardate te Jeesus Kristust, keda kuulutate kogu maailmas, ja te kinnitate usku Jumalasse, mis avaldub täiuslikult ristilöödud Kristuses".

Palmipuudepüha Missa homiilia käigus mõtiskles kardinal Camillo Ruini ristist, mis on ühtlasi ka Ülemaailmsete Noorte Päevade sümboliks.
Ruini arutles selle üle, kuidas nähes paljusid inimkannatusi, eriti süütute kannatusi, oleme tihti lootuse kaotanud ja sunnitud eneselt küsima, kui Jumal meid tõesti armastab ja meist hoolib, miks ta ei suuda seda muuta.
Kristuse ristil kohtame me Jumala tõelist palet. Ristil ei kaota Tema pale oma väärikust ja müsteeriumi, vaid vastupidi, saab meile eriliselt lähedaseks.
Kardinal julgustades noori kandma Kristuse risti, öeldes, et kaasaja inimene kaldub kannatustes nägema vaid midagi mõttetut ja arusaamatut, kuigi rist annab ju tähenduse nii kannatustele kui elule.

20 märtsil esitleti Palmipuudepüha tähistamisel Kölnis Ülemaailmsete Noortepäevade risti, mille paavst Johannes Paulus II andis noortele 20 aastat tagasi, et nad kannaksid seda läbi kogu maailma. Katoliiklike noorte ülemaailmsed päevad toimuvad 15.-21. augustil Kölnis.