Angelus 23. jaanuaril 2005
Enne 23. jaanuari pühapäevast Angelust puudutas Paavst Johannes Paulus II kristlaste ühtsuse Palvenädala teemat. Nädal lõpeb 25. jaanuaril vespriga Püha Pauluse basiilikas. Liturgiat juhib Kristliku Ühtsuse Edendamise Paavstliku Nõukogu president kardinal Walter Kasper ja sellest võtavad osa erinevate konfessioonide ja Kirikute esindajad.

See Palvenädal "laseb meil vähemalt aimata seda suurt rõõmu, mis tekib vahetus suhtlemises, meie ühises lootuses ja palves". Püha Isa rõhutas, et ühtsus on esmajärjekorras Jumala and, mis on vastuseks alandlikule ja siirale palvele.

Lõpetuseks pöördus Paavst Neitsi Maarja poole, kes "aitaks ületada kõik takistused ja saada võimalikult kiiresti osa saada sellest annist."

Püha Isa kutsus südamlikult üles kõiki usklikke, eriti noori, jätkama kogu aasta vältel oikumeenilisi palveid ja olla igal pool ühtsuse tööriistaks.

24.01.2005 (Zenit), www.radiovaticana.com