Angelus, 15. august 2006
Pühima Neitsi Maarja Taevassevõtmise suurpüha - Castel Gandolfo

Kallid vennad ja õed!

Kristlik traditsioon pühitseb südasuvel ühte kõige vanemat ja esiletõusvamat Maarja püha - Neitsi Maarja Taevassevõtmise püha. Nagu Jeesus tõusis üles surnuist, tõustes oma Isa paremale käele, tõusis taevasse ka Maarja oma maapealse elu lõpus.

Liturgia meenutab meile täna seda lohutust tõest ja usust, millest lauldes ülistame Teda, kes krooniti võrreldamatu hiilgusega. "Ja suur tunnustäht sai nähtavaks taevas," loeme me tänase lugemise Ilmutusteraamatust, "naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas" (12:1). Selles heledalt säravas naises tundsid kirikuisad ära Maarja. Tema võidus tajuvad kristlased läbi palverändude ajaloo oma ootuse täitumist ja kindlat märki lootusest.

Maarja on eeskujuks ja toetuseks kõigile usklikele: Ta julgustab meid mitte kaotama usaldust, seistes vastamisi igapäevaste raskuste ja paratamatute probleemidega. Ta veenab meid oma abis ja meenutab meile, et oluline on otsida ja püüelda "selle poole, mis on ülal, mitte selle poole, mis on maa peal" (vrdl. Kl 3:2). Sukeldudes igapäevastesse töödesse, riskeerime me uskumisega, et see maailm, milles me oleme ainult möödujad, ongi inimelu eesmärk. Ometi on Paradiis meie maapealse palverännu tõeline eesmärk. Kui erilised võivad meie päevad olla, kui need on hingestatud sellisest perspektiivist! See ongi see, mis on juhtunud pühakutega. Nende elu inimesena tunnistab, et kui keegi elab südamega, mis saab alati juhatust taevast, on tema maapealne elu elatud väärikalt, kuna see on valgustatud jumaliku armastusega igavesest tõest.

Rahukuningannale, kellega koos me mõtiskleme taevalikust hiilgusest, tahaksin ma veelkord usaldada mure inimeste pärast kõigis vägivallaga vaevatud paigus kogu maailmas. Me ühineme vendade ja õdedega, kes on neil tundidel kogunenud Neitsi Maarja pühamusse Harissas, Liibanonis, et pühitseda euharistiat koos kardinal Roger Etchegaray'ga, kes sõitis Liibanoni minu erisaadikuna, et pakkuda lohutust ja tunda ühtsust sealse konflikti kõigi ohvritega ning palvetada rahu eest.

Me oleme ka koos Püha Maa kirikute preestritega, kes on kogunenud Naatsareti Maarjakuulutuse Basiilikasse koos peapiiskopi Antonio Francoga, paavsti esindajaga Iisraelis ja Palestiinas, et palvetada koos samade eesmärkide eest.

Minu mõtted on ka kalli Sri Lanka rahva juures, keda ohustab etnilise konflikti halvenemine; ja Iraagis, kus kohutav ja igapäevane verevalamine kõrvaldab lepituse perspektiivi. Äratagu Maarja meis kõigis mõistvaid tundeid, tahet aru saada ja soovi kooskõla järele!

Paavst Benedictus XVI