Angelus 12. juuni 2005
BENEDICTUS XVI

ANGELUS

Püha Peetruse Väljakul,
pühapäeval, 12. juunil, 2005

Kallid Vennad ja Õed,

Armulaua-aasta jätkub. Meie armastatud paavst Johannes Paulus II soovis, et see aasta taasärataks usklike teadvuses üha suuremat imetlust Sakramendi vastu.

Üks pidevalt esilekerkivaid teemasid selle erilise armulaua-perioodi ajal on pühapäeva, Issanda Päeva teema, mis oli ka hiljuti Baris toimunud Itaalia Euharistliku Kongressi keskmes.

Kongressi lõpetaval liturgial rõhutasin ma samuti, et kristlased ei tohiks osalust pühapäevasel missal näha kohustuse või koormana, vaid pigem vajaduse ja rõõmuna. Kogunemine koos vendade ja õdedega, et kuulata Jumala sõna ning leida kosutust Kristuses, kes meie eest on ohverdatud, on kaunis kogemus, mis annab elule mõtte ning täidab meie südamed rahuga. Meie kristlased ei saa elada pühapäevata.

Seega on vanemad kutsutud aitama oma lapsi, et nad võiksid avastada, kui väärtuslik ja oluline on vastamine Kristuse kutsele, kes kutsub kogu kristliku perekonna pühapäevasele missale.Eriti oluline etapp sellel kasvatuslikul teekonnal on Esimene Armulaud, mis on tõeliseks rõõmupeoks kirikukogudusele, kes tervitab oma noorimaid lapsi esimest korda Issanda Pidulaual.

Rõhutamaks selle sündmuse olulisust perekondade ja koguduste jaoks korraldan ma, kui Jumal seda tahab, 15. oktoobril Vatikanis katehheetilise kohtumise lastega peamiselt Roomast ja Laziost, kes on sellel aastal võtnud vastu Esimese Armulaua. See pidulik kogunemine toimub Armulaua-aasta lõpus ning Piiskopite Sünodi Korralise Assamblee ajal, mis samuti keskendub Armulauamüsteeriumile. See on sobilik ning kaunis võimalus veelkord kinnitada Armulaua olulist rolli laste kasvatuses ning vaimulikus arengus.

Sellest hetkest alates usaldan ma selle kohtumise Neitsi Maarja hoolde, et ta õpetaks meid armastama Jeesust üha enam ja enam, pidevalt mõtiskledes tema Sõna üle ning kummardades tema kohalolekut Armulauasakramendis; samuti palun ma teda, et ta aitaks meil juhtida noored põlvkonnad Armulaua "hindamatu pärli" avastamiseni, mis annab elule tõelise ja täiusliku tähenduse. Selle sooviga pöördume nüüd Püha Neitsi poole.

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)