REGINA CÆLI, 15. mai 2005, Püha Vaimu tuleku pühapäev
BENEDICTUS XVI

REGINA CÆLI

Püha Peetruse väljak
Püha Vaimu tuleku pühapäev, 15. mai 2005

Kallid vennad ja õed,

Eelkõige tahan paluda vabandust oma suure hilinemise eest! Mul oli au täna, Püha Vaimu päeval, ordineerida Rooma piiskopkonnas 21 uut preestrit. Ja loomulikult võtab selline Jumala lõikus veidi aega! Ma tänan teid teie mõistmise eest!

Veidi aega tagasi lõppes Missa, mille käigus oli mul rõõm ordineerida 21 uut preestrit. See on sündmus, mis tähistab meie kogukonna olulise kasvu hetke. On ju tõde, et ordineeritud preestrite käest saame me elu, eeskätt läbi Jumala Sõna ning sakramentide teenistuse.

Seega on täna Rooma Kiriku jaoks rõõmupäev. Ning uute preestrite jaoks on täna erilisel viisil nende Nelipüha: ma tervitan neid veelkord ning palun, et Püha Vaim saadaks neid alati nende teenistuses. Tänagem Jumalat uute preestrite anni eest ning palugem et nii Roomas kui kogu maailmas puhkeks õitsele ning küpseks palju ja pühasid preestrikutsumusi.

Nelipüha ning preestrite ordineerimise õnnelik kokkulangemine kutsub mind rõhutama seda lahutamatut sidet, mis on Kirikus Vaimu ja institutsiooni vahel. Ma juba mainisin seda eelmisel laupäeval kui asusin Rooma piiskopi troonile Lateraani Püha Johannese basiilikas. Tool ning Vaim on lähedalt seotud reaalsus nagu ka vaimuand ja ordineeritud preestriseisus. Ilma Püha Vaimuta oleks Kirik vaid inimlik organisatsioon, mida rõhuvad ta enda struktuurid. Kuid Vaim kasutab omalt poolt Jumala plaanides pidevalt inimlikku vahendust, et ajaloos tegutseda. Just selle tõttu on Kristus, kes rajas Kiriku apostlite alusele, kes lähedalt ümbritsesid Peetrust, andnud Kirikule ka oma Vaimu anni, et ta võiks olla läbi sajandite Lohutajaks (vt. Jh 14,16) ning Juhiks kogu tõesse (vt. Jh 16,13). Jäägu Kiriku kogukond alati avatuks ja kuulekaks Püha Vaimu tegevusele, et olla inimeste keskel Jumala tegevuse usutavaks märgiks ning tõhusaks tööriistaks!

Me usaldame selle lootuse Neitsi Maarja eestpalvetele, keda näeme täna Nelipüha aulise müsteeriumi valguses. Püha Vaim, kes laskus tema peale Naatsaretis, et teha temast Lihakssaanud Sõna Ema (vt. Lk 1,35), laskus täna äsjasündinud Kiriku peale, kes oli kogunenud tema ümber ülemises toas (Ap 1,14). Me pöördume usaldusega Pühima Maarja poole, et meie päevil saavutada Vaimu uuendatud väljavalamist Kirikule.

Ma soovin kõigile rõõmsat Nelipüha! Rõõmsat pühapäeva! Suur tänu!

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)