Angelus 3. Advendi pühapäeval, 17. detsembril 2006
BENEDICTUS XVI

ANGELUS

Püha Peetruse väljak
III Advendi pühapäev, 17. detsember 2006

Kallid vennad ja õed,

Sel kolmandal advendipühapäeval kutsub liturgia meid vaimus rõõmustama kuulsa antifooniga, mis kordab apostel Pauluse üleskutset "Olge ikka rõõmsad Issandas... Issand on ligidal" (vrdl Pauluse kiri filiplastele 4,4.5). Missa esimene lugemine Pühakirjast on samuti kutse rõõmustama. 7. sajandi lõpus enne Kristust pöördus prohvet Sefanja Jeruusalemma linna ja selle elanike poole järgmiste sõnadega: "Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab."(3,14.17).

Jumalat ennast kujutatake samade tunnete kandjana: "Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu." (Sefanja 3, 17-18a). See lubadus täitus täielikult jõulumüsteeriumis, mida me nädala pärast tähistame ning mida on vaja ajaloos ja meie elude tänases päevas uuendada.

Rõõm, mille see liturgia kristlaste südametes äratab, ei piirdu vaid nendega: see prohvetlik kuulutus on mõeldud kogu inimkonnale, eriti aga kõige vaesematele, sel juhul nendele, kes kannatavad rõõmupuuduse all!

Mõelgem nende vendade ja õdede peale, kes eriti Lähis-Idas, mõnedes Aafrika piirkondades ja teistes maailma paikades elavad läbi sõjatragöödiat: Millist rõõmu võivad kogeda nemad? Millised on nende jõulud? Mõelgem kõigi haigete ja üksildaste inimeste peale, kes lisaks füüsilisele kannatusele kannatavad ka vaimus kuna tunnevad end tihti mahajäetuina. Kuidas jagada nendega rõõmu samas nende kannatusi austades?

Kuid mõelgem ka neile, eriti noortele, kes on kaotanud ehtsa rõõmutunnetuse ning kes asjatult otsivad seda sealt, kus rõõmu leidmine on võimatu: meeletus enesetõestamise ja edu võidujooksus, võltsides lõbustustes, tarbimiskultuses, joobnudolekus, narkootikumide ja teiste võõrandusmisviiside kunstlikus paradiisis. On võimatu mitte vastandada tänast liturgiat ja selles kõlavat üleskutset - "Rõõmustage" - selle traagilise reaalsusega.

Nagu ka prohvet Sefanja aegadel, on Jumala Sõna suunatud just neile, keda pannakse proovile, "elu haavatuile ja rõõmu orbudele." Üleskutse rõõmule ei ole võõrandumist tekitav sõnum ega ka steriilne ajutist kergendust pakkuv ravim vaid pigem pääsmise ettekuulutus, abipalve, mis algab sisemise uuenemisega.

Et muuta maailma valis Jumal alandliku neitsi ühest linnast Galileas, Naatsareti Maarja, ning kutsus teda selle tervitusega: "Ole tervitatud, täis armu, Issand on sinuga." Nendes sõnades peitub ehtsate jõulude saladus. Jumal kordab neid sõnu Kirikule ja igaühele meist. Olge rõõmsad, Issand on ligidal! Pakkugem Maarja abiga iseennast, alandlikult ja julgusega, et maailm võiks tervitada Kristust - ehtsa rõõmu allikat.