ANGELUS 22. mai 2005, Pühima Kolmainu Suurpüha
BENEDICTUS XVI

ANGELUS

Pühima Kolmainu Suurpüha
Pühapäev, 22. mai 2005


Kallid Vennad ja Õed,

Täna pühitseb liturgia Pühima Kolmainu Suurpüha justkui rõhutamaks, et paasamüsteeriumi valguses ilmutab ennast täielikult universumi ning ajaloo keskpunkt: Jumal ise, igavene ja piiritu armastus. Sõna, mis võtab kokku kogu ilmutuse on järgmine: "Jumal on armastus" (1Jh 4,8.16); ning armastus on alati müsteerium, reaalsus, mis ületab mõistuse ilma sellega vastuollu minemata, ning veelgi enam, ülendab selle võimalusi.

Jeesus ilmutas meile Jumala müsteeriumi: tema, Poeg, õpetas meid tundma Isa, kes on Taevas, ning andis meile Püha Vaimu, Isa ja Poja armastuse. Kristlik teoloogia võtab Jumala tõe kokku selle väljendiga: vaid üks substants kolmes isikus. Jumal ei ole üksindus, vaid täiuslik osadus. Sel põhjusel realiseerib inimene, loodud Jumala näo järgi, ennast armastuses, mis on enese siiras andmine.

Me mõtiskleme Jumala armastuse müsteeriumi üle, mida üleval moel jagatakse Pühimas Armulauas, Kristuse Ihu ja Vere sakramendis, mis on ta lunastava ohvri kujundiks.

Sel põhjusel on mul hea meel täna, Pühima Kolmainu Suurpühal, tervitada Itaalia Kiriku Euharistlikust Kongressist osavõtjaid, mis algas eile Baris. Selle Armulauale pühendatud aasta südames koonduvad kristlased Kristuse ümber, kes on kohal Pühimas Sakramendis, mis on nende elu ja missiooni allikaks ning tipphetkeks.

Eriti on iga kogudus kutsutud taasavastama pühapäeva, Issanda Päeva ilu, mil Kristuse jüngrid uuendavad Armulaual osadust Temaga, kes annab tähenduse iga päeva rõõmudele ja raskustele.

"Me ei saa elada ilma pühapäevata." Nõnda tunnistasid esimesed kristlased isegi oma elu hinnaga ning meid on kutsutud täna seda kordama.

Oodates oma isiklikku käiku järgmisel pühapäeval Barisse Missat pühitsema, olen ma juba vaimus ühenduses selle olulise kirikuelu sündmusega. Me palume kõik koos Neitsi Maarja palveid, et päevad, mis on täidetud nii intensiivse palve ning Euharistliku Kristuse kummardamisega, läidaks Itaalia Kirikus uuenenud usu, lootuse ja armastuse tule.

Ma soovin Maarja kätesse usaldada ka kõik lapsed ja noored, kellel sellel ajal on Esimene Armulaud või kes võtavad vastu Kinnitamise sakramendi.

Nende soovidega palvetame me nüüd Angelust, elades uuesti Maarjaga läbi Kuulutamise müsteeriumi.

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)