REGINA CAELI, 23. aprill 2006, 2. ülestõusmisaja pühapäev
BENEDICTUS XVI

Püha Peetruse väljak

2. ülestõusmisaja pühapäev, 23. aprill 2006

Kallid vennad ja õed!

Tänasel pühapäeval jutustab Johannese evangeelium, kuidas ülestõusnud Jeesus ilmub jüngritele, kes olid kinniste uste taga viimse õhtusöömaaja toas "nädala esimesel päeval" (Johannes 20,19) ja samas kohas veel "kaheksa päeva hiljem" (Johannes 20,26).

Juba algusest peale hakkasid kristlased elama nädalases rütmis, mille kõrghetkeks oli kohtumine ülestõusnud Issandaga.

Seda on rõhutatud ka Vatikani Teise Kirikukogu konstitutsioonis pühast liturgiast, milles märgitakse, et Kirik oma apostellikes traditsioonides pühitseb paasamüsteeriumi päeval, mida nimetame "Jumala päevaks" ehk pühapäevaks.

Evangelist meenutab, et mõlemates ilmutustes näitas Kristus jüngritele ristilöömise haavu, mis on nähtavad ja puudutavad ka tema ülestõusnud ihul (vt. Johannes 20, 20.27). Need pühad haavad kätes, jalgades ja küljel on usu, lootuse ja armastuse ammendamatud allikad, millest igaüks võib juua, eelkõige hinged, kes kõige enam jumaliku halastuse järgi janunevad.

Jumala teenija Johannes Paulus II, hinnates ühe alandliku õe, püha Faustina Kowalska vaimset kogemust, soovis, et ülestõusmisaja teine pühapäev oleks pühendatud eriliselt Jumala halastusele ja ettehooldus tahtis, et ta sureks sellesama pühapäeva eelõhtul (Jumaliku Halastuse kätes).

Jumala halastus asetses minu armastatud eelkäija pontifikaadi keskmes. Meenutagem eelkõige entsüklikat "Dives in Misericordia" aastast 1980, ja Jumala Halastuse pühamu rajamist Krakowisse aastal 2002.

Sõnades, mida ta sellel puhul ütles, võib näha kokkuvõtvalt tema magisteeriumi, milles Jumala halastus ei oma teisejärgulist rolli, vaid kuulub kristliku usu ja palveelu keskmesse.

Pühim Neitsi Maarja, Kiriku ema, kelle poole me pöördume nimega Regina Caeli, aidaku kõikidel kristlastel elada pühapäeva selle täiuses kui iganädalast ülestõusmispüha. Aidaku ta meil tunnetada ülestõusnud Kristusega kohtumise ilu ja juhatagu ta meid Kristuse halastava armastuse lättele, et meist võiks saada rahu apostlid.

Peale Regina Caeli palvet tervitas püha isa veel kõiki idariituse kirikuid, kes Julianuse kalendri järgi pühitsesid 23. aprillil ülestõusmispühapäeva.