Angelus 26. juuni 2005
BENEDICTUS XVI

ANGELUS

Püha Peetruse Väljakul,
pühapäeval, 26. juunil, 2005

Kallid Vennad ja Õed,

Me valmistume tähistama suure pidulikkusega Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Suurpüha, kes Roomas kinnitasid Evangeeliumi kuulutamist oma verega. 29. juunil kell 9:30 pühitsen ma Püha Missat Vatikani Basiilikas: see on oluline võimalus rõhutada Kiriku ühtsust ja kõikehõlmavust.

Nagu ka minevikus osaleb sellel teenistusel Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhi poolt saadetud eridelegatsioon. Ma kutsun Rooma usklikke, kes austavad Pühasid Apostleid Peetrust ja Paulust oma kaitsepühakutena, palverändureid ning kogu Jumala Rahvast paluma nende taevast kaitset Kirikule ning kiriku karjastele.

Põhjapoolkeral asuvatele maadele on juuni lõpp ühtlasi suvehooaja alguseks ning paljudele ka puhkuste alguseks. Ma loodan, et igaühel on võimalik mõned päevad kogeda häirimatult teenitud puhkust ning lõdvestuda, samuti sooviksin neid, kes on asumas teele mitmete puhkuseveetmise kohtade poole, kutsuda üles mõistlikkusele. Kahjuks leiab iga päev, eriti aga nädalavahetustel, aset liiklusõnnetusi, milles paljud inimelud jõuavad traagiliselt enneaegse lõpuni ning enam kui pooled ohvritest on noored.

Viimastel aastatel on palju tehtud, et neid traagilisi sündmusi ära hoida, kuid kõigi osavõtu ja abiga on võimalik ja vajalik teha veel enam. Tuleb võidelda tähelepanu puudumise ning pealiskaudsuse vastu, mis hetkega võib hävitada nii enda kui teiste tuleviku. Elu on väärtuslik ja unikaalne: seda tuleb alati austada ja kaitsta, muuhulgas ka kohase ja ettevaatliku käitumisega maanteedel.

Valvaku Neitsi Maarja, kes saadab meid meie igapäevasel teekonnal läbi elu, reisijate üle ning palugu halastust liiklusõnnetuste ohvritele. Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse suurpüha eelõhtul usaldagem Kirik ning Kiriku misjonitegevus kogu maailmas Apostlite Taevase Kuninganna hoolde.

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)