ANGELUS 29. mai 2005, pastoraalne visiit Barisse
BENEDICTUS XVI

RAHVUSLIKU EUHARISTLIKU KONGRESSI LÕPETAMISE PUHUKS

ANGELUS

Marisabella esplanaadil,
pühapäeval, 29. mail, 2005

Kallid vennad ja õed!

See pidulik liturgiline pühitsus tähistab Itaalia Kiriku 24. Euharistliku Kongressi lõppu. Ma tahtsin kohal olla sellel suurel sündmusel, kus antakse tunnistust usust pühas Armulauas. Mul on suur rõõm teile öelda, et mulle avaldas teie innukas osalus sügavat muljet.

Intensiivse palvete, mõtiskluste ning austusega täidetud nädala lõpus olete te kõik sügava andumusega kogunenud Euharistliku Jeesuse lähedusse. Meie südamed on täidetud tänulikkusega Jumala vastu ning kõigi nende vastu, kes on pingutanud, et selline haruldane kiriklik sündmus teoks saaks - sündmus, mis on eriti tähendusrikas, kuna toimub Armulaua-aastal, mille üheks oluliseks hetkeks on see Kongress.

Enne viimast õnnistust loeme me nüüd Angelus Domini't, mõtiskledes lihakssaamise müsteeriumi üle, millega Armulauamüsteerium on lähedalt seotud. Maarja, "Armulaua Naise" (nagu kadunud Paavst Johannes Paulus II teda armastas kutsuda), eeskujul tervitame me Jeesuse elavat kohalolu meis, et tuua ta kõigini armastavas teenimises.

Õppigem alati elama osaduses Ristilöödud ja Ülestõusnud Kristusega, lubades ennast juhtida tema ja meie taevasel Emal. Sel viisil, toidetuna Sõna ning Elu Leivaga, muutub meie eksistents täielikult euharistlikuks ning me täname Jumalat läbi Kristuse Pühas Vaimus.

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)