Paavst Franciscus: Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

Armsad vennad ja õed!


Täna on suur rõõmupäev kõikide katoliiklaste ja paljude teiste kristlaste jaoks üle terve maailma. Paavst Franciskus on Peetruse 266. järglane.
Sellest hetkest, kui nägime valget suitsu tõusmas Sixtuse kabeli kohal, võtsime uue paavsti vastu suure tänutundega. Ja nüüd meie, Maarjamaa katoliiklased, tahame elada täielikus osaduses temaga, kogu oma südame ja mõistusega, sest iga katoliiklase ühtsus Paavstiga ei saa olla ainult intellektuaalne.
Me elame seda ühtust kogu südamega, ilma tingimusteta ,sest Paavstis me näeme, nagu Sienna Püha Katariina ütles, il dolce Cristo in terra (armast Kristust maa peal).

Armsad vennad ja õed, uuendame oma südames usaldust Paavsti vastu, keda Kristus on tahtnud asetada oma Kiriku kaljuks ja aluseks. Hoidkem teda oma püsiva palvega, sest Paavsti tugevus on just meie palve.
Kaheksa aastat tagasi valisin oma piiskopimotoks omnes cum Petro ad Jesum per Mariam (kõik Peetrusega Jeesuse juurde, Maarja kaudu). Seetõttu tunnen vajadust teid kutsuda veelgi suuremale ja sügavamale ühtsusele Peetruse järglasega, sest see on kindel tee, mis viib meid Jeesuse juurde Maarja eestkoste läbi.
Varsti algab Püha Nädal. Sel aastal on Jumal tahtnud meid paremini ette valmistada Kristuse surma ja Ülestõusmise mälestuseks Paavst Benedictus XVI tagasiastumise ja Paavst Franciskuse valimise unustamatute sündmustega. Olgem tänulikud. Jumal ei jäta meid kunagi üksi ja saadab meile alati neid Karjaseid, keda me vajame.
Usaldagem Paavst Franciskust ja meid ennast Jumala Ema eestkostele ja emalikule õrnusele.


+Piiskop Philippe Jourdan
14. märtsil 2013 a.