KIRIKU SEITSE SAKRAMENTI

Sakramendid on Kristuse seatud ja neid on kokku seitse:

Need seitse sakramenti hõlmavad kõiki kristlase elu olulisi momente: nad annavad kristlase usulisele elule sünni ja kasvamise, tervendamise ja läkituse.

KRISTLIKU SISENEMISE SAKRAMENDID

Kristliku sisenemise sakramentide – ristimise, kinnitamise ja Euharistia kaudu – rajatakse kogu kristliku elu põhialus: ristimises uuesti sündinud usklikke tugevdab kinnitamine ja seejärel toidab Euharistia.

TERVENDUSSAKRAMENDID

Kristus, meie hinge ja ihu ravija, seadis meeleparanduse ja haigete salvimise sakramendid sel põhjusel, et uus elu, mille Ta meile kingib sisenemissakramentides, võib patu tagajärjel nõrgeneda või kaduda. Seetõttu oli Tema tahe, et Kirik jätkaks nende kahe sakramendi abil Tema pääste- ja tervendustööd.

OSADUST JA MISSIOONI TEENIVAD SAKRAMENDID

Kaks sakramenti – vaimulik seisus (ordinatsioon) ja abielu – annavad erilise armu kindla ülesande teostamiseks Kirikus Jumala rahva teenimisel ja kasvatamisel. Need sakramendid toetavad erilisel viisil kiriklikku osadust ning päästmistööd.