Alustame uuesti meie igakuise koguduse ajalehe TEATED väljaandmist ja avame akna dialoogiks, mille kaudu saame mõtiskleda ja süveneda meie usku. 

TEATED NR. 7 2012 eesti keeles

TEATED NR. 7 2012 hispaania keeles

TEATED NR. 8 2012 eesti keeles

TEATED NR. 8 2012 hispaania keeles

TEATED NR. 9 2012 eesti keeles

TEATED NR. 9 2012 hispaania keeles