JUMALA INGEL, KES SA OLED MU KAITSJA
JUMALAKARTUSES, USALDAN END SINU HOOLDE,
ET SA MIND TÄNASEL PÄEVAL VALGUSTAKSID,
KAITSEKSID, VALITSEKSID JA JUHIKSID. AAMEN

(HOMMIKUL)
 ISA  JA POJA JA PÜHA VAIMU NIMEL. AAMEN. SEL ÖÖL, MU JUMAL, VÕTSID SA / MIND ISALIKULT VALVATA; SIND ÜLISTAN JA KIIDAN SEST / JA TÄNAN KÕIGE HEA EEST. KA TÄNA KAITSE HELDUSEST / MIND PATU, SURMA, VAEVA EEST; JA KÕIK, MIS MÕTLEN, RÄÄGIN MA, / MU PARIM ISA, ÕNNISTA! - OH PÜHA INGEL, PALUN SIND, / MU ISA NIMEL KAITSE MIND. - SU POEGA - ISA JÄRJE EES, - MAARJA, PALU MINU EEST; TA KIITUST SAAGU ALATI, / MIS KESTAB IGAVIKUNI. AAMEN. 


MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS,
PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI;
SINU RIIK TULGU;
SINU TAHTMINE SÜNDIGU NAGU TAEVAS, NÕNDA KA MAA PEAL.
MEIE IGAPÄEVAST LEIBA ANNA MEILE TÄNAPÄEV; JA ANNA MEILE ANDEKS MEIE VÕLAD, NAGU MEIEGI ANDEKS ANNAME OMA VÕLGLASTELE; JA ÄRA SAADA MEID KIUSATUSSE, VAID PÄÄSTA MEID ÄRA KURJAST.
(SEST SINU PÄRALT ON RIIK JA VÄGI JA AU IGAVESTI.)
AAMEN
 


OLE TERVITATUD, MAARJA, TÄIS ARMU, ISSAND ON SINUGA.
ÕNNISTATUD OLED SA NAISTE SEAS JA ÕNNISTATUD ON SINU IHU VILI JEESUS.
PÜHA MAARJA, JUMALA EMA, PALU MEIE, PATUSTE EEST NÜÜD JA MEIE SURMATUNNIL.
AAMEN

AU OLGU ISALE JA POJALE JA PÜHALE VAIMULE.
NÕNDA KUI ALGUSES OLI, NÜÜDKI ON JA JÄÄB IGAVESEST AJAST IGAVESTI.
AAMEN

SUL SOOVITAN MU VANEMAID, / MUL, ARMAS ISSAND, HOIA NEID; KÕIK HEAD, MIS NENDE ARM MUL TÕI, / NEIL TASU, SEST ET MA EI VÕI.
OH MU PÜHA KAITSEINGEL, / SU VARJU ALLA VÕTA MIND, KÕIGES HÄDAS AITA MIND, / PATUST PUHAS HOIA MIND, SELGI PÄEVAL PALUN SIND, / HOIA, KAITSE, PÄÄSTA MIND.
AAMEN

(UUENDA TIHTI OMA RISTIMISTÕOTUST)
MA ÜTLEN LAHTI SAATANAST JA KÕIGIST TEMA TEGUDEST NING KÕIGEST TEMA VÄEST. MA TÕOTAN SULLE JEESUS, IGAVEST TRUUDUST!
AAMEN

(ENNE SÖÖKI)
MU JUMAL, KELLELT OLEME KÕIK SAANUD, / SU ANDIDE EEST KIIDAME SIND; SA TOIDAD MEID, SEST ARMASTAD; MIS ANNAD MEILE, KA ÕNNISTAD
AAMEN

(LÜHEM PALVE ENNE SÖÖKI) MU JEESUKE, MEID KÜLASTA / JA ÕNNISTA, MIS ANNAD SA !
AAMEN

(PEALE SÖÖKI)
SÖÖK, JOOK, KÕIK HEA ON SINU KÄEST, / MU JUMAL TÄNAN SELLE EEST. SA ANDSID, TAHAD ANDA JÄLLE; / TOOKS TERVE ELU KIITUST SULLE
AAMEN

(ÕHTUPALVE) VEEL KORD, KUI LÄHEN PUHKAMA, / SU POOLE SÜDANT TÕSTAN MA, JA TÄNAN IGA ANNI EEST, / MIS OLEN SAANUD SINU KÄEST. JA KUI SIND PAHANDANUD MA, / MUL ISA, SEDA ANDESTA; SIIS RÕÕMSALT SULEN SILMAD MA, / MU UND JÄÄB INGEL VALVAMA. MAARJA ARMSAIM EMAKE, / MA SOOVITAN END SINULE. - MIND KAITSKU, JEESUS, SINU RIST / SIIN ARMURIKKALT KURJA EEST, SU HAAVADESSE PEIDA MIND, / SIIS UINUN, UNES NÄHES SIND !
SUL SOOVITAN MU VANEMAID, / MUL, ARMAS ISSAND, HOIA NEID; KÕIK HEAD, MIS NENDE ARM MUL TÕI, / NEIL TASU, SEST ET MA EI VÕI.
OH MU PÜHA KAITSEINGEL, / SU VARJU ALLA VÕTA MIND, KÕIGES HÄDAS AITA MIND, / PATUST PUHAS HOIA MIND, SELGI PÄEVAL PALUN SIND, / HOIA, KAITSE, PÄÄSTA MIND.
(PALU LAHKUNUD HINGEDE EEST:)

MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS,
PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI;
SINU RIIK TULGU;
SINU TAHTMINE SÜNDIGU NAGU TAEVAS, NÕNDA KA MAA PEAL.
MEIE IGAPÄEVAST LEIBA ANNA MEILE TÄNAPÄEV; JA ANNA MEILE ANDEKS MEIE VÕLAD, NAGU MEIEGI ANDEKS ANNAME OMA VÕLGLASTELE; JA ÄRA SAADA MEID KIUSATUSSE, VAID PÄÄSTA MEID ÄRA KURJAST.
(SEST SINU PÄRALT ON RIIK JA VÄGI JA AU IGAVESTI.)
AAMEN
 


OLE TERVITATUD, MAARJA, TÄIS ARMU, ISSAND ON SINUGA.
ÕNNISTATUD OLED SA NAISTE SEAS JA ÕNNISTATUD ON SINU IHU VILI JEESUS.
PÜHA MAARJA, JUMALA EMA, PALU MEIE, PATUSTE EEST NÜÜD JA MEIE SURMATUNNIL.
AAMEN

ISSAND, ANNA LAHKUNUD HINGEDELE IGAVEST RAHU JA IGAVENE VALGUS PAISTKU NEILE; NAD PUHAKU RAHUS.
AAMEN (PÜHITSETUD VEEGA RITIMÄRKI TEHES:) ISA JA POJA JA PÜHA VAIMU NIMEL . AAMEN.
KIIDETUD OLGU JEESUS KRISTUS - IGAVESTI. AAMEN