Taeva Kuninganna

Taeva Kuninganna, rõõmusta, Halleluuja! Sest Jeesus, keda Sina oled kandnud, Halleluuja! Tõusis surnuist, nagu Ta lubas, Halleluuja! Palveta meie eest, Halleluuja! Rõõmusta ja hõiska, neitsi Maarja, sest Issand on tõesti üles tõusnud. Palvetagem. Kõigeväeline Jumal, kes Sa oled pannud kogu maailma rõõmu tundma oma Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmisest: luba meil tema Ema, neitsi Maarja kaudu pälvida rõõm igavesest elust. Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen

Issanda ingel

Issanda ingel kuulutas Maarjale ja Ta sai Pühast Vaimust.
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.
Ja Maarja ütles: Vaata, ma olen Issanda teenija, sündigu mulle nii nagu Sina ütled.
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.
Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel.
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.
Palveta meie eest, püha Jumalaema, et me Kristuse tõotusi vääriksime. Palvetagem. Me palume Sind, kõigeväeline Jumal: kalla meie südameisse oma armu, et me suudaksime uskuda Sinu Poja lihakssaamist, mida ingel kuulutas, ning et me Tema kannatuse ja risti kaudu jõuaksime ülestõusmise kirkusesse. Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen

Lunastajat toitnud Ema

Lunastajat toitnud Ema, kes Sa oled avatud taevavärav ja täht, mis merel teed näitab: tule appi langenud rahvale, kes püüab tõusta - Sina, kes Sa oled sünnitanud imelisel viisil oma püha Looja. Neitsi, esimene ja viimane, Gaabrieli huulilt tervitust Sa kuulsid - halasta meie, patuste peale.

Ole tervitatud, Taevakuninganna

Ole tervitatud, Taevakuninganna, ole tervitatud, Inglite Valitseja; Armu Läte, Taeva Värav - Sinust lähtub valgus särav. Ole rõõmus, püha Neitsi, Kõigist rohkem armu leidsid. Palvekätel meid Sa hoia, Oma poja ees meie eest kosta.

Sinu kaitse ja varju alla

Sinu kaitse ja varju alla põgeneme, Püha Jumalasünnitaja. Ära põlga meie palveid, kui me oleme hädas, vaid hoia meid alati kõikide ohtude eest, Sina, auline ja püha Neitsi.

Ole tervitatud, Kuninganna

Ole tervitatud, Kuninganna,
Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja me lootus,
ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes
siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga,
Oo helde neitsi Maarja.

Litaania pühimale Neitsi Maarjale

(Loretto litaania)

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.
Jumal, taevane Isa -
halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja -
halasta meie peale.
Jumal, Püha Vaim -
halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal -
halasta meie peale.
Püha Maarja -
palu meie eest.
Püha Jumalasünnitaja -
Püha neitsite Neitsi -
Kristuse Ema -
Jumaliku armu Ema -
Kõige puhtam Ema -
Kõige kasinam Ema -
Rüvetamata Ema -
Häbistamatu Ema -
Pärispatuta Ema -
Armastatav Ema -
Imetlusväärne Ema -
Hea nõu Ema -
Looja Ema -
Lunastaja Ema -
Kõige targem Neitsi -
Austusväärne Neitsi -
Ülistusväärne Neitsi -
Abivalmis Neitsi -
Helde Neitsi -
Ustav Neitsi -
Õigluse peegel -
Tarkuse aujärg -
Meie rõõmu põhjus -
Vaimulik astja -
Auväärne astja -
Ülla harduse astja -
Taevalik roos -
Taaveti kindlus -
Vandlist kindlus -
Kuldne koda -
Seaduse laegas -
Taeva värav -
Koidutäht -
Haigete kosutus -
Patuste varjupaik -
Kurbade lohutaja -
Kristlaste abi -
Inglite Kuninganna -
Patriarhide Kuninganna -
Prohvetite Kuninganna -
Apostlite Kuninganna -
Märtrite Kuninganna -
Usukannatajate Kuninganna -
Neitsite Kuninganna -
Kõigi pühakute Kuninganna -
Pärispatuta saadud Kuninganna -
Taevassevõetud Kuninganna -
Püha roosipärja Kuninganna -
Maarjamaa Kuninganna -
Perekonna Kuninganna -
Rahu Kuninganna -
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
hoia meid, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad
halasta meie peale.
Palu meie eest, püha Jumalaema,
Et me Kristuse tõotusi vääriksime.

Palvetagem


Halastaja Jumal,
kes Sa oled Neitsi Maarja
meile kõigile emaks andnud:
võta kuulda tema palveid kui ta meie eest kostab;
hoia meid meeleheitest
ja lase meil pälvida igavene rõõm.
Kristuse, meie Issanda läbi.
Aamen.