PALVE AASTA LÕPUL, 31. DETSEMBRIL

Üks aasta on jälle möödunud; ainult veel mõned tunnid on sest jäänud.
Varsti mööduvad needki, et mitte enam tagasi pöörduda.
Mu Jumal, kui arvuta on Su armud, mida Sa andsid mu hingele ja ihule sel aastal.
Sa hoidsid mind elus, kuigi niipalju kaasinimesi on surnud.
Sa lased mind elada, kuigi ma patustasin ja nii paljud surid oma pattudes ning läksid igavesti kaduma.
Sa puhastasid mu hinge sel aastal sageli meeleparanduse ja Altarisakramendiga ning kinnitasid seda tõelisele elule.
Sa andsid mulle toitu ja riiet ning kaitsesid mind paljudest hädaohtudest.
Kuidas ma võiksin Sind küllalt selle eest tänada?
Ma ei evi midagi, mida ma poleks saanud Sinult.
Seepärast toon ma Sulle tänuks Sinu jumaliku Poja teened, kõigi pühakute teened ja kõigi vagade hingede head teod.
Ma palun Sinult ka andestust kõigi pattude pärast, mida ma lasksin sel aastal endale süüks tulla.
Ma tunnistan oma süüd ja hüüan alandlikult: Issand, ole kannatlik.
Ma püüan kõik jälle heaks teha.
Ma tahan end parandada ja Sind uuel aastal teenida.
Aamen.