ROOSIPÄRG

Lühidalt:
Jumalaema on öelnud, et iga inglitervituse "Ole tervitatud, Maarja..." palvega kingitakse Talle kaunis roos ja iga lõpetatud Roosipärja palve teeb Talle roosidest krooni. Katoliku kirik on saanud Roosipärja palve praegusel kujul imelisel viisil 1214 aastal, mil Jumalaema ilmutas end Pühale Dominicusele õpetades teda roosipärga palvetama. Sellest ajast levis palvus kogu maailmas kiiresti, millega kaasnesid uskumatud imeteod.

Liturgilises kalendris on 7 oktoober Püha Roosipärja ehk maarjapäev. Jumalaema, kelle ilmutus oli Fatimas aastal 1917, nimetas end Roosipärja Kuningannaks ja palus tihti palvetada selle palvega.*

Mõiste:
Roosipärg on kahe palve - hääle ning mõttepalve ja meditatsiooni ühendus.
Iga kord mediteeritakse ühe müsteeriumi üle.
Üks müsteerium koosneb viiest saladusest või sündmusest Jeesuse ja Maarja elus.

Alustuseks:
 1. Vajad roosipärga ja pisut aega, et pühenduda end palvele :)
 2. On vaja teada millise müsteeriumi üle mediteerida
 3. Tuleb teada mille üle mediteerida dekaadide vältel
 4. Palvehelmed ja lugemise suund on kujutatud kõrvaloleval SKEEMIL ja PILTIL

Mõiste:
Dekaad tähendab roosipärja ühe saladuse või sündmuse üle mediteerimist.
Kui oled alustanud, ootavad Sind viis dekaadi mõtisklusi.
Üks dekaad ehk mõtisklus koosneb
Vastava saladuse või sündmuse nimetamisest ja mõtisklemisest dekaadi palvete vältel.
[üksikul palvehelmel] Meie Isa ...
[kümnel järgneval] Ole tervitatud ...
[lõpetuseks] Au olgu ... Mu Jeesus ...


ALUSTADES

[Ristil] Isa ja Poja  (ristimärk)
ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Mina usun...
[üksikul palvehelmel] Meie Isa ...
[kolmel järgneval] Ole tervitatud ...
Ole tervitatud ...
Ole tervitatud ...
Au olgu ...

DEKAADID

DEKAADID JA VASTAV MÜSTEERIUM
Vastavalt nädalapäevale tuleb leida millise müsteeriumi üle Jeesuse ja Püha Maarja elus mõtiskleda:

 1. · Pühapäev, vastavalt liturgilisele perioodile: advendi- ja jõuluajal aurikas ( IV ), paastuajal valurikas ( III ) ja tavalisel perioodil rõõmurikas müsteerium ( I ).
 2. · Esmaspäev - rõõmurikas ( I )
 3. · Teisipäev - valurikas ( III )
 4. · Kolmapäev - aurikas ( IV )
 5. · Neljapäev - valgusküllane ( II )
 6. · Reede - valurikas ( III )
 7. · Laupäev - aurikas ( IV )
Ehk siis:
 1. · E ja tavalise perioodi pühapäeval rõõmurikas roosipärg (I)
 2. · T, R ja paastuaja pühapäeval valurikas roosipärg (III)
 3. · K, L advendi- ja jõuluaja pühapäeval aurikas roosipärg (IV)
 4. · N valgusküllane roosipärg (II)


Iga saladuse üle mõtiskledes palvetatakse
[üksikul palvehelmel] Meie Isa,
[kümnel järgneval] Ole tervitatud
[dekaadi lõpetuseks] Au olgu ... ning Neitsi Maarja poolt Fatima ilmutuses soovitatud
palve:
Mu Jeesus,
andesta meile meie patud,
päästa meid põrgutulest
ja võta taevasse kõik hinged,
eriti aga need, kes Sinu armu kõige enam vajavad.
Aamen

DEKAADIDE SALADUSED JA MÕTISKLUSED

I Rõõmurikas
 1. saladus: Ingli kuulutus Neitsi Maarjale
 2. saladus: Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti juurde
 3. saladus: Jeesuse sündimine
 4. saladus: Jeesuse esitlemine templis
 5. saladus: Jeesuse leidmine templist

II Valgusküllane
 1. saladus: Jeesuse ristimine Jordanis
 2. saladus: Jeesus ilmutab end Kaanas
 3. saladus: Jeesus kuulutab Jumalariiki
 4. saladus: Jeesus muudetakse apostlite nähes
 5. saladus: Jeesuse seadis Armulaua
III Valurikas
 1. saladus: Jeesuse kannatused Ketsemani aias
 2. saladus: Jeesuse piitsutamine
 3. saladus: Jeesuse kroonimine kibuvitsakrooniga
 4. saladus: Jeesus kannab risti
 5. saladus: Jeesus sureb ristil
IV Aurikas
 1. saladus: Jeesuse ülestõusmine
 2. saladus: Jeesuse taevasseminek
 3. saladus: Püha Vaimu saatmine
 4. saladus: Neitsi Maarja taevassevõtmine
 5. saladus: Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks

LÕPETUSEKS
Litaania pühimale Neitsi Maarjale [Loretto litaania]
Ole tervitatud, Kuninganna
Isa ja Poja (ristimärk)
ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
Kõrvaloleval pildil on saladused (numbritega),

Meie Isa palve [üksikul palvehelmel]
(roheline märgistus),

Ole tervitatud... [kümnel järgneval]
(näidatud esimesel saladusel, tumesinisega),

Au olgu ... Mu Jeesus ...
(näidatud esimesel saladusel,
tumepunane märgistus)