RISTIKÄIK MAARJAMAA EEST

SISSEJUHATUSEKS

Need, kes on külastanud katoliku kirikuid, on võibolla märganud seintel ristikesi. Tihtipeale on need lihtsad ristid, mõnikord on risti all ka pildike Jeesuse kannatuseteelt. Neid ristikesi on kokku 14 ja nad märgivad nn. Ristikäigu peatusi.

Ristitee ehk Ristikäik on juhiks ja inspiratsiooniks Suure Reede palvele. Sel päeval kella kolme paiku, umbes ajal mil Kristus heitis hinge, kogunevad usklikud kirikusse ja palvetavad ning mediteerivad õnnistegija kannatuselugu kõndides ühest peatusest teise. Igal peatusel on oma teema, millele lisandub ajale ja olukorrale kohandatud palve.

Ristikäiku võib muidugi palvetada ka muul ajal ja ükskõik millises kohas. Igal teemal on seos meie kaasaegse kannatusega.

Ristikäigu traditsioon sai alguse Flandrias või Reinimaal 14. sajandil ja sest saadik on ta levinud üle kogu Lääne-Euroopa.

Peatuste teemad on rohkem sümboolsed kui ajaloolised. Näiteks ei märgi evangelistid kuskil Jeesuse kukkumist, ja kellelgi pole teada, mitu korda see üldse võis sündida. Aga loogiline on, et ta kukkus, kuna rist kaalus umbes 40 kg ja piinatud kehal ei jätkunud enam palju jõudu. Seda tõestab juba fakt, et kohalikud võimud pidid rekvireerima ühe möödamineja, kes oli sunnitud seda palgitaolist riista Kolgatani välja kandma.

Ka mitmed teised "peatused" vastavad Kolgata tee sisemisele loogikale, Jumala Poeg võttis enda peale kõik maailma kannatused. Ka meie kannatustel on seal oma koht. Mida teadlikumalt meie oma kannatused ühendame Issanda lunaslooga, seda kindlamini võime loota, et kõik vaev ja häda kannab vilja ja et ükski pingutus ei lähe kaduma.

Käia mõttes ja palves läbi Jeesuse Ristitee ja kanda sinna kõik mured enda rahva ja kogu maailma eest,selle sooviga on kirjutatud see väike raamat


I PEATUS
JEESUS MÕISTETAKSE SURMA

Pilatus läks välja ja ütles neile: "Vaadake, ma toon ta teile välja, et te teaksite, et ma ei leia temas ühtegi süüdimõistmise põhjust." Siis läks Jeesus välja. Ta kandis kibuvitsakrooni ja purpurpunast mantlit. Pilatus ütles neile: "Ennäe inimest!" Kui nüüd ülempreestrid ja valvurid teda nägid, karjusid nad: "Poo risti, poo risti !...Meil on seadus ja selle seaduse järgi peab tema surema, sest ta on iseennast teinud Jumala Pojaks." Pilatus laskis Jeesuse välja viia ja istus oma kohtujärjele. Pilatus ütles Juuda rahvale: "Ennäe teie kuningat !"...ülempreestrid vastasid: "Meil ei ole muud kuningat kui Keiser." Siis andis ta teda nende kätte risti lüüa.

Joh. 19, 4...16.

MEDITATSIOON

Kas ei ole Jeesus Kristus ise sajandeid ja sugupõlvi, juba apostlite ajast peale, ilmunud lugematuid kordi kohtu ette ja inimeste kõrvale, keda tõe pärast kohtusse antakse, ja surma läinud koos inimestega, keda tõe pärast süüdi mõistetakse ?

Johannes Paulus II,
Redemptor hominis Nr. 12.

Kannatuseaeg kestab edasi. Jeesust pilgatakse ja pekstakse ikka veel. Talle surutakse pähe okaskroon ja teda mõistetakse surma. Pilatus andis ta 1945 aaasta veebruaris Jaltas uuesti pööbli kätte ja peseb nüüd silmakirjatsedes käsi või katsub oma reetmise tagajärgedest poliitilist kasu tõmmata.

P. Werenfried van Straaten

PALVE

Issand Jumal, inimesed mõistsid Sinu üle kohut. Sulle pandi süüks, et Sa julgelt ütlesid, kes Sa oled. Aga peapõhjus seisis Sinu õpetuses. Sinu kõne häiris ühiskonda. Sinu olemus samuti. Sinu elureegel ohustas poliitikute mängu, rahaküttide arvestusi ja moraalilagedate mõnusat elu. Ära luba, et me Sinu vastu patustades uuesti Sinu üle kohut mõistame, ja anna jõudu ning siselist rahu kõigile neile, kelle üle Sinu pärast ebaõiglast kohut mõistetakse.

Meie Isa...

II PEATUS
JEESUS PEAB OMA RISTI KANDMA

Nad võtsid siis Jeesuse, kes ise oma risti kandes linnast välja läks sinna paika, mida hüütakse Pealuu-asemeks, heebrea keeles Kolgata.

Joh. 19,16.

Tema ütles kõigile: "Kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta ütelgu iseendast lahti, võtku igapäev kanda oma rist ja käigu minu järel. Sest see, kes tahab oma elu päästa, kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, päästab selle.

Luuk.9,23-24.

Aga need olid meie kannatused, mis tema enese peale võttis, ja meie valud, mida ta kandis...Meie pattude pärast on ta haavatud, rõhutud meie kuritegude pärast. Tema peal on karistus, mis meile uuesti rahu annab, ja tänu tema haavadele saame uuesti terveks.

Jes. 53,4-5

MEDITATSIOON

Kristus kõneles oma jüngritele mitmel korral tagakiusamistest. Ta ei salanud maha, et tagakiusamisest saab sageli tunnistuse hind, mida neil tuleb inimeste ees anda. Kuulame käesoleval tunnil mõningaid õpetaja sõnu, milles sisaldub tõeline tagakiusamise evangeelium: "Teid antakse kohtu alla.... teid pekstakse ....ärge kartke neid, kes tapavad keha, aga ei suuda tappa hinge."

Johannes Paulus II
Lourdes, 14. aug. 1983.

Te võite olla kindlad sellele,et iga kord, kui te avaldate poolehoidu kõige vaesemas olukorras elavatele kaasinimestele, õnnistab Issand teid eriliselt.

Kuid Jeesuse õnnistus ei tähenda tingimata risti kõrvaldamist, mida ka teil tuleb kanda. Aga teile antakse vähemalt nii palju jõudu, et te seda kanda suudate. Kannatus on väärtuslik and, mida ei tohi tagasi lükata; seda peab vastu võtma. See on meiepoolne vastus piiritule armastusele, mida Jumal meile tõndas oma Poja kannatuse ja surmaga.

P. Werenfried.

PALVE

Me täname Sind, Issand, et Sa meie vigade ja süütegude risti endale võtsid ja kogu inimkonna päästmiseks risti kandsid. Anna meile jõudu ka oma risti kanda ja teadlikult maailma lunastusetööst osa võtta. Hoia neid, kelle rist on eriti ränk, neid, kes vaevlevad vangilaagris, neid, kes on suletud üksindusse laimu või vihkamise pärast. Neid, keda kaaslaste umbusk meeleheitele ajab. Neid, kes ei näe oma elus enam mingit väljapääsu.

Meie Isa ...

III PEATUS
JEESUS KUKUB ESIMEST KORDA

Nüüd on tulnud tund, mil Inimese Poeg peab au sisse tõstetama. "Tõesti, tõesti, mina ütlen teile, kui viljatera ei lange maa sisse ja ei sure, siis jääb ta üksi. Aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab tema, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, hoiab teda igavese eluna. Kui keegi mind teenib, siis käigu ta minu järel, ja seal kus mina olen, seal on ka minu teenija. Kui keegi mind teenib, siis annab talle minu Isa au. Nüüd on mu hing segaduses. Ja mida pean ma ütlema? Isa, päästa mind sellest tunnist? - Aga selleks ma olengi selle tunnini jõudnud. Isa, näita oma nime au!

Joh. 12, 23-28.

MEDITATSIOON

Tänapäev on sadasid tuhandeid usutunnistajaid, keda avalik arvamus sageli ei märka või ei mäleta, kuna selle tähelepanu on päevasündmuste küljes kinni.Sageli tunneb neid ainult Jumal. Nemad kannatavad igapäev puudust, ja neid on igal kontinendil igasugustes paikades.

Johannes Paulus II Lourdes,
14.8.1983

Igalpool maailmas, kus Kristus end lohistab põgenikuna, tagakiusatuna või moodsa orjana kohutavat ristiteed mööda Kolgata poole, olete teie püüdnud teda enam kui kunagi enne lohutada ja aidata. Teie ohvrivaim on kasvanud ja te olete rohkendanud oma armastust, mis katab kinni suure hulga patte. Paljud teie seas on andnud oma palvega Jumalale õiguse olla oma tõotusele truu:"Kes iganes küsib, see saab, kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele tehakse lahti." (Matt. 7,8)

P. Werenfried

PALVE

Meie Isa, kes Sa oled taevas, tule appi oma kurnatud Pojale. Anna leiba neile, kes nälgivad, peavarju neile, keda kuskil vastu ei võeta, tuge neile, kel on hirm, lootust neile, kes enam midagi loota ei julge, ja aita neid jalule, kes oma rännuteel kokku varisevad.

Meie Isa....

IV PEATUS
JEESUS KOHTAB OMA EMA

Simeon ütles Mariale: "Vaata, see laps on paljudele Iisraelis langemiseks ja ülestõusmiseks; tema peab olema märk millele vastu räägitakse, ja sina ise, sinu hingest torkab mõõk läbi..."

Luuk. 2,34-35.

Tema ema hoidis truult kõik need mälestused oma südames.

Luuk. 2,51.

Teie kõik, kes teie seda teed mööda lähete, vaadake ja katsuge, kas on olemas valu, nagu see valu, mis mind piinab.

Nutulaul 1,12.

MEDITATSIOON

Meie ei saa unustada, kuidas Jeesus vaatas ülalt risti otsast oma ema ja Johannest, kes oli jünger, keda ta eriti armastas, ja kuidas ta oma õpilasele, nagu erilisele tunnistajale, Maria Emaks jättis ja Ema hoolde oma jüngri usaldas: "Vaata, see on sinu Ema" ja "Naine,vaata, see on sinu Poeg" (Joh. 19.26).Meie usume, et selle üheainsa inimese kaudu, s.t. Johannese kaudu, määras Jeesus Maria igale inimesele Emaks. Ta andis tema hoolde kõik inimesed, nagu oleks iga inimene tema laps, tema poeg või tema tütar. Kui oleme kuulekad nendele Kristuse testamendi sõnadele, siis tuleneb sellest erilaadne tarvidus, Maria hoolde usaldada iseend ja ka kõik mis meile kuulub.

Johannes Paulus II
Regina Gaeli, 13.4.1980.

Valude Ema, üks miljonite seas, me ei suuda midagi erilist teha sinu heaks. Sinu murdunud elu ei parane ühe käesurvega, paari lohutava sõna ja mõne riidepakiga. Ja meie palve on nii leige. Ja meie suuremeelsusel on varsti piirid... Ometi tahame me näha sinus Mariat, Issanda Ema, Kaaslunastajat verise risti all. Me tahame olla tänulikud, et sa kannad koormat ka meie pattude eest. Sinu eeskujul tahame ka meie õppida, kuidas tuleb kanda oma isiklikku häda ja vaeva ka teiste eest. Ja me püüame teha midagi sinu lapsele, kelles elab Jeesus.

P. Werenfried

PALVE

Ema, aita meid aru saada, kuidas Sina oma Poja teotamist ja piina kaasa elasid. Aita meid ära tunda seda valu kõikides emasüdametes, kes värisevad oma laste pärast. Pea ka meeles maad, mis kannab juba sajandeid Sinu nime. Ara jäta Maarjamaad vaenlastele tallata, vaid kaitse teda kurja vastu.

V PEATUS
KÜRENI SIMON AITAB JEESUST RISTI KANDA

Aga kui nemad teda välja viisid, said nemad kätte ühe Küreni linna mehe nimega Simon, kes tuli põllult, ja nemad panid tema peale risti, mida tema pidi Jeesuse järel kandma.

Luuk. 23,26.

Kandke üksteise koormat ja täitke nõnda Kristuse seadust.

Kal. 1,24.

Praegu ma leian rõõmu kannatustes, mida ma teie pärast talun, ja ma täiendan oma ihus seda, mis Kristuse katsumustes puudu jäi tema Keha jaoks, mis on Kirik,

Kol. 1,24.

MEDITATSIOON

Sadasid tuhandeid usutunnistajaid.... Piiskopid, preestrid, kloostrivennad, kellele keelatakse oma püha ametit pidada kirikus või avalikel koosolekuil. Laialiaetud nunnad, kes ei tohi oma pühendatud elu elada. Suuremeelsed noored keda takistatakse preestriseminari või mõne muu usulise õpetuse keskuses käimast, ja kes nõnda ei saa oma isiklikku kutsumust teostada.

Johannes Paulus II Lourdes,
14.8.1983.

Ma avastasin, et inimesed on palju paremad kui me seda arvame. Nad ainult ootavad tuliseid sõnu, mis paneksid südamed leegitsema. Nad on valmis heroismiks, kui meil on julgust neilt nõuda suuri ja raskeid ohvreid, ja kui me neile selgeks teema, et need ohvrid on tingimata vajalikud Jumalariigi ehitamisel. Sellepärast palun ma teid armastuse seadust kuulutada muutumatult ja täielikult.

P. Werenfried

PALVE

Ka meie oleme Jumalariigi kaasehitajad. Issand Püha Vaim, valgusta meie südant ja intellekti, et me aru saaksime, millised ülesanded meil lasuvad ja kuidas me neid peame täitma. Näita meile selgelt, millist rada me peame valima, ja ara jäta meid hätta, kui me satume teelahkmele. Anna meile julgust edasi minna, vaatamata tormile ja sajule, ja meeles pidada, et Sinu abiga jõuame kindlasti kohale.

Meie Isa....

VI PEATUS
VERONIKA PÜHIB JEESUSE NÄGU

Nagu rahavhulk oli ehmunud teda nähes, sest ta välimus oli niivõrd moondunud...ta ei paistnud üldse enam olevat inimene, nii samuti on paljud rahvad üllatunud.Tema ees jäävad valitsejatel suud kinni, sest nad näevad sündmust, mida ei ole jutustatud... Ei ole temal ilu ega sära, ega armastusväärset ilmet, ta on põlguseobjekt ja inimkonna jätis, valude inimene ja kannatusest märgitud...Aga need olid meie kannatused, mis teda vaevasid, ja meie valud, mis teda rõhusid.

Jes. 52,14-15 ja 53, 2-4.

MEDITATSIOON

Ma otsin Sinu nägu, Issand, ara varja oma nägu minu eest.

Nüüdsest peale, Sina, minu Issand ja minu Jumal, õpeta mulle sügavas südamepõhjas, kus ja kuidas ma pean Sind otsima, kus ja kuidas ma leian Sind.

Püha Anselm, XI. s.

Kristus jätkab ja viib lõpule oma kannatuse kõigis neis, kes meie päevil põgenikena, jälitatuina, rõhutuina või vaimselt mahajäetuina peavad tema raskele Kolgatale ronima. Nagu muiste aitasid teda kannatuseteel ja risti juures Veronika, Simon ja rikkumatu Neitsi, nii peame nüüd meie Temale appi minema, kõige vaesemates Tema omaste seas, kellega Tema nii selgesti samastub.

P. Werenfried

PALVE

Issand Jeesus Kristus, tee oma nägu nähtavaks kogu maailmale. Et rumalus ega laim ei suudaks seda peita. Et ateistlik propaganda ei jõuaks seda moonutada. Et kõik, kes Sind otsivad, ka siis, kui nad ei tunne Sinu nime,võikside Sind kohata.

Meie Isa...

VII PEATUS
JEESUS KUKUB TEIST KORDA

Jeesus ütles neile: "Teile kõigile tuleb suurt pahameelt, sest kirjutatud on: Ma löön karjast, ja lambad pillatakse laiali. Aga pärast, kui ma olen üles tõusnud, lähen ma teie eel Kalileasse." Peetrus ütles temale: "Ka siis kui kõigile teistele saab pahameelt, ei mitte minule!" Jeesus vastas temale: "Tõesti, mina ütlen sulle, täna, selsamal öösel, enne kui kukk on laulnud kaks korda, salgad sa mind kolm korda ära."Aga tema ütles jälle uue hooga: "Kui ma ka peaksin sinuga koos surema, ei mitte, ma ei salgaks sind ara." Ja kõik teised ütlesid samuti.

Mark.14,27-31.

MEDITATSIOON

Mõtelgem ka nende moraalsele viletsusele, keda on veetud igat sorti laostumisse. Palvetagem ka nende eest, kes on suurtes raskustes sellepärast, et nad on sisserändajad, töötud, haiged,vigase üksildased. Nendeski kannatab Kristus, Inimese Poeg.

Johannes Paulus II Lourdes,
14.aug. 1983.

Nüüd, kus kannatav Kristus jälle vajub kokku ristikoorma all kõikidel maailma teedel, mis viivad Kolgatale, peame teda aitama palves ja teos, sest tagakiusatud Kiriku mure on antud meie hoolde. Teeb sama välja, kas tema hukkamist nõuab eksitusse viidud rahvahulk nagu kunagi Jeruusalemmas, või mõni rahvavaenlane süsteem, mis kõigi vahenditega kisendab oma vaenu selle vastu, kes on Issanda Võitud.

P. Werenfried

PALVE

Issand Jeesus, aita kõiki, kes kannatavad oma hinges ja ihus. Anna meile jõudu Sinu järel käia ristiteel. Õpeta meid nägema iseennast, aru saama, et meie vaimustus ei küüni sangarlikkuseni, kui Sina meid ei toeta. Õpeta meid olema armuline nende vastu, kel ei ole jõudu vastu pidada ja keda hädaoht teeb nõrgaks.

VIII PEATUS
JEESUS KOHTAB JERUUSALEMMA NAISI

Jeesuse järel käis suur hulk rahvast ja naisi, kes lõid endale vastu rindu ja hädaldasid. Aga Jeesus pööras end nende poole ja ütles: "Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast! Nutke iseenda ja oma laste pärastisest varsti tulevad päevad, mil öeldakse: Õnnelikud on sigimatud naised, Õnnelik on ihu, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele: Langege meie peale! Sest kui nõnda tehakse toore puuga, mis siis kuiva puuga peab sündima ?"

Luuk.23,27-31.

MEDITATSIOON

Me ei tohi unustada teisi raskusi, mis takistavad usuelu. Need võivad tekkida harjumustest ja mõttevooludest, mis ei sobi kokku evangeelsete kommetega, või siis materjalismi ja usulise ükskõiksuse õhkkonnast, mis lämmatab vaimsed püüdlused, või siis petlikust vabaduse mõistest, mis segab võimaluse valida ükskõik mida oma kirgede rahuldamiseks püüdega teostada oma isiklikku kutsumust.... Usklikele sellises keskkonnas on vaja suurt julgust...Ka nende eest tuleb palvetada.

Johannes Paulus II,
Lourdes, 14.aug.1983.

Ainult siis, kui me armastame Jeesust ja kui me oleme temaga ühendunud, ainult siis on meie võimuses taeva võti ja lunaraha oma pattude mahamaksmiseks. Ühendumus Temaga peab meile olema väärtuslikum kui kõik varad, mida maailm suudab meile pakkuda.

Aga keegi ei saa ühenduda Temaga ilma et ta osa võtaks Tema kannatusest ja Ristist. Sellepärast ei ole Kirik kuskil nii elujõuline kui seal, kus ta kannatab tagakiusamist, seal kus ta on hädas. Ja ta pole kuskil mujal nii ohustatud kui seal, kus ta püüab ristilöödud Kristuse üksinduse eest pageda.

P. Werenfried

PALVE

Issand, me tunneme kaasa Sinu kannatusele, me jagame mõttes tagakiusatud Kiriku vintsutusi, ja ometi oleme võibolla meie ise haletsemisväärt, meie, kelle olukord näib normaalne, kel on süüa ja peavari, ja veel palju vabadust teha mida tahame. Anna et elumahl Sinu Poja viinamäelt virgutaks meie vaimu ja annaks elu neile meie rahva seas, kes sarnanevad kuivanud puule.

Meie Isa....

IX PEATUS
JEESUS KUKUB KOLMANDAT KORDA

Tema ütles neile: "Mu hing on surmani kurb; jääge siia ja valvake minuga." Siis ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: "Minu Isa, kui on võimalik, tee et see karikas läheks minust mööda! Aga mitte nii nagu mina tahan, vaid nagu sina tahad." Tema ütles Peetrusele:"Niisiis pole teil jõudu ühte tundi minuga valvata! Valvake ja paluge, et te ei langeks kiusatusse: vaim on valmis, aga liha on nõder." Jälle uuesti teist korda läks ta palvetama: "Isa, kui see nii peab olema, et ma pean sellest karikast jooma, siis sündigu Sinu tahtmine!" Siis ta tuli tagasi ja leidis neid uuesti magamas.... Ta läks veel palvetama kolmandat korda korrates samu sõnu,

Matt. 26, 38-44.

MEDITATSIOON

On mehi ja naisi, lihttöölisi, intellektuaale või muude ametite pidajaid, kes lihtsalt sellepärast, et nad oma usku tunnistavad, panevad kaalule oma õpingute või karjääri tuleviku. Need tunnistused lisanduvad rasketele ja valulistele olukordadele, mida tunnevad vangid, interneeritud, maapakku aetud. Nad moodustavad nagu mingi kiituselaulu, mis tõuseb nende südametunnistuse pühapaigast pidevalt Jumala ette, nagu vaimne ohvriand.

Johannes Paulus II Lourdes
14.aug. 1983.

Suur Reede kestab edasi, ja samuti agoonia, vihkamine, inimlik nõrkus, karm ristitee ja Kristuse vastik surm. Täna ei sünni see mitte enam tema enda pühas kehas, vaid nendes, kes armu kaudu on tema liikmed. Ta on jubedalt üksi ja teda veetakse hukkamisekohale.Ta on ääretult väsinud, ta vajub keha ning vaimu koorma all kokku. Tema mõistuse ja tahte on hävitanud kuratlikud võtted ja ütlematud piinad. See ei ole enam inimene, kes siin komistab; see on ussike, kes roomab Kolgata poole.

P. Werenfried

PALVE

Issand, õpeta meid valvama ja palvetama nendega, kes kannatavad ja keda ümbritseb öö. Maarjamaal ja teispool Maarjamaa piire. Et nad ei oleks üksi raskel tunnil. Lase meid koos olla nendega, kelle maine teekond ei ole veel lõppenud, ja aidata ka neid, kes viibivad Puhastustules, teispool meie nähtavat maailma, kus surnute hinged ootavad, liha ülestõusmist.

Meie Isa....

X PEATUS
JEESUSE RIIDED VÕETAKSE ÄRA

Sõdurid võtsid tema riided ja jagasid nad neljaks, igale sõdurile üks osa, ja tuunika. See tuunika oli ilma õmbluseta kootud ühes tükis ülevalt alla. Nad ütlesid omavahel: "Ärgem kiskugem seda lõhki, vaid heitkem liisku, et kes selle saab." Nõnda tuli Kiri tõeks: "Nad jagasid mu riided, nad heitsid liisku mu tuunika pärast." Seda tegidki sõdurid.

Joh.19,23-24.

Ma annan oma elu, et teda tagasi võtta. Teda ei võeta minult ara, mina ise annan tema vabatahtlikult. Minul on võim teda anda ja võim teda tagasi võtta.

Joh. 10,17-18.

MEDITATSIOON

Olgu neil koht meie palves, neil meestel ja naistel, kes kuskil maailmas kannatavad... mitmesuguste survete all, keda ära viiakse, kinni hoitakse, piinatakse, kõigil neil, kelle inimväärtust ja põhilisiõigusi alla kistakse ja rüvetatakse väljakannatamatul viisil, neil, keda ei lubata vabalt mõelda ega tegutseda, milleks neil on õigus, neil, keda alandatakse nende legitiimsetes rahvuslikes püüdlustes. Et muutuks vastutust kandvate võimude suhtumine ja et ohvritele tuleks lohutust ja julgust.

Johannes Paulus II

Boleslas Sloskans, apostlik administraator, välja saadetud Minskist ja Mohilevist, surnud pagulasena Louvain`is Vaiksel Laupäeval 1981 88-ndas eluaastas...on kannatanud usu pärast 17-s Nõukogude vanglas. Moskvas, Lubianka vanglas seoti ta alasti ühe laua peale ja piitsutati veriseks. Siis topiti ta kitsasse puuri, kus ta ei saanud üldse liigutada; seal tilkus talle päeval ja öösel külma vett pähe. Kolm kuud ootas ta hukkamist täiesti pimedas surmamõistetute kongis; ainsaks toiduks oli tal seal mingi mädanenud supp ja ainsaks ajamõõtjaks kolin, mida oli kuulda, kui surmamõistetuid naaberkongidest mahalaskmisele viidi. Palves mediteeris ta pidevalt ristikäiku. Kord kui valvur teda nägi naeratamas, küsis ta imestusega: "Kas sa oled Õnnelik ?" Ja piiskop vastas: "Jah, sest ma olen täiesti vaba, nagu Teie seda ei ole."

P. Werenfried van Straaten

PALVE

Jumal, meie Isa, juhi oma pilk kõigile neile, keda inimlik tigedus alandab ja reostab, kelle õigused tallatakse maha. "Ära unusta meid, kus rahval on raske etniliselt või kultuuriliselt ellu jääda. Puhu neisse tulihing, mida surmajõud ei suuda rünnata.

<>Halasta ka kurjategijaile ja timukaile, kes end ise oma jälkusega hävitavad. Muuda nende süda ja arusaam, et neist võiks saada uuesti täisväärtuslikud inimesed.

Meie Isa....

XI PEATUS
JEESUS NAELUTATAKSE RISTIPUULE

Nad viisid Jeesuse kohale, mida nimetatakse Kolgataks. Ja nad andsid talle mürriga segatud veini, aga ta ei võt>nud vastu. Siis nad lõid ta risti...See oli kolmas tund... Ja pealkiri tema surma süüst oli tema pea kohta kirjutatud: "Juuda rahva kuningas". Ja koos temaga lõid nad risti kaks röövlit, üks paremale, teine vasemale poole.

Mark. 15,23-27

Jeesus ütles: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad". Üks kurjategijaist, kes ristil rippus, teotas teda ja ütles:"Kas sina ei ole Kristus? Päästa end ise ja meid ka." Aga teine sõitles teda ja ütles: "Meile on see õigus, meie maksame oma tegude eest; aga tema ei ole teinud midagi halba." Ja ta ütles: "Jeesus, pea mind meeles, kui Sina tuled oma kuningriiki." Jeesus ütles temale:"Tõesti, mina ütlen sulle, tänasest peale oled sa Minuga Paradiisis ".

Luuk.23,34-43.


MEDITATSIOON

Esimese sajandi tagakiusamise ajal oli harilikuks karistusteks surm, küüditamine, maapagu. Tänapäeval on lisandunud vanglale, sunnitöölaagrile, omaenda kodust väljaajamisele teisi vähem silmatorkavaid, kuid veel kavalamaid karistusi: verise surma asemel niiöelda tsiviilne surm; mitte ainult eraldus kuskil vanglas või laagris, vaid kestev isikliku vabaduse piiramine või sotsiaalne diskriminatsioon.

Johannes Paulus II,
14.aug. 1983.

Kas Jeesus lüüakse uuesti risti nendes, kes tahavad talle jääda truuks? Küllap. Aga see lõpp on samas aussetõstmise algus. Jeesus on viljatera, mis langeb mulla sisse ja sureb, et kanda vilja sajakordselt. Õige Jeesuse teener peab käima meistri jälgedes, kannatuse ja surma teel, mis on samas aussetõusmise tee.

P.Werenfried

PALVE

<>Issand Jeesus, Sa oled ristile naelutatud. Sinu jalad ei käi enam ja Sinu käed ei suuda enam midagi haarata. Täna oled Sina oma Kuningriigis. Pea meeles neid, kellelt on võetud vabadus, kelle horisondiks on vanglamüür või laagri traataed. Pea meeles ka neid, keda haigus on sidunud voodi külge, ja neid, keda piirab surm. Anna neile rahu ja rõõmu teadmises, et nad võivad sarnaneda Sinule.

Meie Isa....

XII PEATUS
JEESUS SUREB RISTIL

Jeesuse risti juures seisid tema ema, tema ema õde, Klopase naine Maria, ja Maria Magdalast. Kui nüüd Jeesus oma ema nägi ja tema kõrval jüngrit, keda ta armastas, ütles ta oma emale: "Naine, vaata, see on sinu poeg." Siis ütles ta jüngrile: "Vaata, see on sinu ema." Sellest tunnist peale võttis jünger tema enda juurde. Siis, teades, et kõik on nüüd lõpetatud, ütles Jeesus:" Mul on janu..." Nad täitsid ühe käsna äädikaga ja kinnitasid selle oksa külge ja tõstsid selle tema suu ette. Kui Jeesus oli võtnud äädikat, ütles tema:"Kõik on lõpetatud", langetas pea ja heitis hinge.

Joh. 19,25-30.

MEDITATSIOON

Kristus kannatab ja sureb ristil inimkonna pattude pärast.Selles on tõesti õigust ülekülluses, kuna inimese patud saavad "hüvituse" Jumal-inimese ohvri kaudu. Aga see õigus, mis on sõna tõsises mõttes õigus Jumala "mõõdu" järgi sünnib tervenisti Isa ja Poja vahelisest armastusest ja läheb täielikult õitsele armastuses. Nimelt sellepärast on Kristuse ristis ilmutatud jumalik õigus Jumala "mõõdu" järgi, et ta sünnib armastusest ja teostab end armasarmastuses.

Johannes Paulus II,
Dives in misericordia Nr. 7.

Mu Jumal, küll on kurjuse müsteerium arusaamatu, kui me vaatame kannatajaid ja surejaid, kes ometi on Sinu Poja müstilise keha liikmed. Sinu Poeg ise pidi karjuma nagu hukkamõistetu : "Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mind maha jätnud!" Kui palju peavad ometi kaaluma meie aja patud, et nii palju on vaja kannatada vaimse tasakaalu taastamiseks.

P. Werenfried

PALVE

Ema, Kristuse Ema, ka Maarjamaa lapsed on Sinu lapsed. Hoia neid ja juhi neid, et nad leiaksid õige tee Isa kotta. Et nende kannatus ei oleks kadunud energia, vaid et see kannaks vilja saja- ja tuhandekordselt. Et Eesti oskaks teostada oma ülesannet rahvaste ajaloos.

Meie Isa....

Ole tervitatud  Maarja....

XIII PEATUS
JEESUS VÕETAKSE RISTILT MAHA

Selleks, et surnukehad ei jääks ristile sabbati ajaks... palusid juudid Pilatust, et neil murtaks sääreluud ja et nende kehad võetaks maha. Sõdurid tulid siis ja murdsid neil sääreluud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde, nägid nad, et tema oli juba surnud. Nad ei murdnud tema sääreluid aga üks sõduritest torkas oda tema külge, ja sedamaid voolas sealt välja verd ja vett...Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, küsis Pilatuselt luba Jeesuse keha maha võtta. Pilatus lubas seda. Nemad tulid siis teda maha võtma.

Joh. 19,31-38.

MEDITATSIOON

Palvetagem nende eest, keda ükskõik kus kohas ja millisel viisil usu pärast taga kiusatakse...Jumala silmis säravad nemad nagu tuled üle terve maailma ja neilt saab Kirik saladuslikul viisil uut elujõudu. Olgu neil kõigil sisemine rahu ja tõesti kristlik vaimujõud. Andku Issand neile armu, mis lubab andestada oma tagakiusajatele ja armastada vaenlasi.

Johannes Paulus II,
Lourdes, 14.08.1983.

Miks ei ole teie laps see, kes peab nälga surema? Miks ei võeta teilt võimalus leiba teenida põhjusel, et te käite kirikus? Miks ei ole teil vaja piinamist läbi elada? Teie ei tea seda ja mina ka mitte. See on müsteerium...Kas nad saavad tõesti hukka? Ei. Nemad on Jumala palavalt armastatud lapsed, sest et nad on "kõige väiksemad tema laste seas". Jumal ise kuivatab nende pisarad, sest nad on saanud täiesti sarnaseks Valude Inimesele.

P. Werenfried

PALVE

Issand Jumal, meie Isa, võta vastu need, kes meie seast lahkuvad, ja lohuta neid, kes maha jäävad. Anna meile tunda jäädavat sidet selle ja "teise maailma" vahel. Õpeta meid paremini armastama neid, kes on juba hauas ja ootavad seal ülestõusmise hommikut.
Hoia kõiki Maarjamaa surnuid.

Meie Isa ....

Ole tervitatud Maarja....

XIV PEATUS
JEESUS PANNAKSE HAUDA

Nad võtsid Jeesuse keha ja sidusid tema linamähkmetesse lõhnavürtsidega. Aga seal paigas, kus ta oli risti löödud, oli aed ja aias uus hauakoobas ,kuhu veel kedagi ei olnud maetud.... Kuna haud oli üsna ligidal, matsid nemad Jeesuse sinna.

Joh. 19,40-42.

MEDITATSIOON

Inimesepoja surma meistrid organiseerisid hauavalve saates sinna vahte ja "pannes kivi pitseriga kinni"(Matt. 27,66). Mitmel korral on maailmaehitajad, kelle eest Kristus suvatses surra, püüdnud panna tema hauale lõpliku kivi.

Teie kõik, kes te kuulutate "Jumala surma", kes te katsute Jumalat inimeste maailmast välja ajada, pidage korraks ja mõtelge järele : "Jumala surm" võib endas paratamatult kanda ka "Inimese surma".

Kristus on üles tõusnud. Ärge tõugake Kristust tagasi, teie, kes te ehitate inimeste maailma.

Johanne Paulus II
Paasapüha 1980.

Aga meie pilk ei tohi jääda kinni ainult jubeduse, roima ja vihkamise külge. Me peame nägema ka armastusetegu, mis esineb tapmise kõrval või järel. Armastus, mis aitab surejaid, mis seob haavu, mis toidab nälginuid, mis lohutab üksildasi. Armastus kõikidel lahinguväljadel, kõikide hävingute järel, kõigis põgenikelaagrites ja pilpakülades, kõikide raudsete eesriiete taga.

P. Werenfried

PALVE

Kõikvõimas Issand, tee et kõik alandatud, haavatud ja mahamaetud kirikud, kogudused ja rahvad tõuseksid üles koos Sinu Pojaga, kuigi nende haual seisavad vahipostid ja pitsatid. Tee, et parim osa Maarjamaast elaks üle kõigist raskustest ja tuleks välja tervena ja eluvärskena ajaloovintsutustest.

Meie Isa ....

Ole tervitatud Maarja.....

XV PEATUS KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD!

Kui nädala esimene päev hakkas koitma, tulid Maria Magdalast ja teine Maria hauda vaatama. Ja ennäe, suur maavärisemine sündis. Issanda Ingel tuli taevast alla ja veeretas kivi ukse eest ara ja istus sinna peale. Ja tema nägu oli nagu välk ja tema rüü valge nagu lumi... Ingel ütles naistele:"Ärge kartke, ma tean, et teie otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest tema on üles tõusnud, nagu tema on ütelnud..."

Matt. 28,1-6 .

MEDITATSIOON

Kui Tema Poja hääl vaikis, kui tema pea viimses surmakrambis ristile langes kui tema huuled kinni vajusid, siis, võime öelda, üle selle surma ütles Jumal meie usule viimase ja otsustava sõna, sõna Kristuse ülestõusmisest. Ja see elava Jumala sõna seob meid enam kui kõik teised käsud või inimlikud projektid. Selles sõnas on tõe kõige kõrgem ja ilmekam väljendus. Tema kannab endas Jumala enda autoriteeti.

Johannes Paulus II
Ostia, 20.apr.1980.

PALVE

Jeesus Kristus, Sina oled meie Jumal. Meil ei ole ühtegi teist Jumalat. Sina oled elav Jumal. Sinuga koos elame ka meie. Sinu tahtmine sündigu igal pool, taevas, maa peal, Maarjamaal, meie kodus. Too kõikjale, kus Sind appi hüütakse, oma Rahu ja Rõõm.

Meie Isa
Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi;
Sinu riik tulgu;
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev; ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.
( Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.)
Aamen

Inglitervitus
Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.
Aamen

Väljavõtted Pühakirjast ja enamus tekste meditatsiooniks on laenatud brosüürist "Chemin de Croix avec l'Eglise qui souffre (Aide a l`Eglise en détresse)", ilma aastaarvuta.

Raamatuna ilmunud: Pariisis 1984 (Imp. EDIMPRA)
© 2004-2005, neitsimaarja.ee, autori loal