APRILL

1 P p: + PALMIPUUDEPÜHA e ISSANDA KANNATUSPÜHAPÄEV
Protsessioon: Mk 11:1-10 või Jh 12:12-16
Missa: Js 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24; Fl 2:6-11; Mk 14:1-15, 47 või Mk 15:1-39
Ülemaailmne noorsoopäev
R: Mu Jumal, mu Jumal, miks oled Sa mu maha jätnud

2 E l: Nädalapäev
Suure Nädala esmaspäev
Js 42:1-7; Ps 27:1bcde, 2, 3, 13-14; Jh 12:1-11
R: Issand on mu valgus ja mu pääste.
[Paola p. Franciscus, erak]

3 T l: Nädalapäev
Suure Nädala teisipäev
Js 49:1-6; Ps 71:1-2,3-4a,5-6ab,15+17; Jh 13:21-33,36-38
R: Mu suu peab jutlustama Sinu õiglusest.

4 K l: Nädalapäev
Suure Nädala kolmapäev
Js 50:4-9a; Ps 69:8-10,21-22,31+33,34; Mt 26:14-25
R: Oma suurest heldusest vasta mulle, Issand!
[p. Isidor, piiskop ja Kiriku doktor]

5 N v: Nädalapäev
Suur Neljapäev
Kriisamissa: Js 61:1-3a,6a,8b-9; Ps 89:21-22,25+27; Ilm 1:5-7; Lk 4:16-21
Viimse õhtusöömaaja Missa: 2Ms 12:1-8.11-14; Ps 116:12-13,15-16bc,17-18; 1Kr 11:23-26; Jh 13:1-15
Kriisamissa: R: Ma laulan Issanda heldusest igavesti.
Viimse õhtusöömaaja Missa: R: Lepingu karikas see on Päästja ver.
[p. Vicente Ferrer, preester]

6 R p: Nädalapäev
SUUR REEDE ISSANDA KANNATAMISPÄEV
Issanda kannatusliturgia: Js 52:13-53:12; Ps 31:2+6,12-13,15-16,17+25; Hb 4:14-16; 5:7-9; Jh 18:1-19:42
R: Isa, Sinu kätte ma annan oma vaimu!
Usklike annetus Püha Maa jaoks

7L l: Nädalapäev
VAIKNE LAUPÄEV
[p. Jean-Baptiste de la Salle, preester]

8 P v: + KRISTUSE ÜLETÕUSMISE PÜHAPÄEV. SUURPÜHA
Paasaöö:
[1] 1Ms 1:1-2:2 või 1Ms 1:1, 26-31a; Ps 104:1-2a,5-6,10+12,13-14,24+35c või Ps 33:4-5,6-7,12-13,20+22
R: Saada välja oma vaimu ja uuenda maailma pale! või Issanda heldus täidab maa.
[2] 1Ms 22:1-18 või 1Ms 22:1-2,9a,10-13,15-18; Ps 16:5+8,9-10,11
R: Kaitse mind, Jumal, sest ma otsin pelgupaika Sinu juures!
[3] 2Ms 14:15-15:1a; [ps] 2Ms 15:1b-2,3-4,5-6,17-18
R: Laulgem Issandale, sest Tema on Ülikõrge!
[4] Js 54:4ab,5-14; Ps 30:2+4,5-6,11+12ab+13cd
R: Sind Issand, ülistan, sest Sina oled mind toonud välja hädast!
[5] Js 55:1-11; [ps] Js 12:2,3-4bc,4de-5
R: Te ammutate päästeallikaist.
[6] Brk 3:9-15,32.4:4; Ps 19:8-9
R: Issand, Sinul on taevase elu sõnad.
Hs 36:16-17a, 18-28; Ps 42:3,5bcd+43:3,4 või Ps 51:12-13.14-15,18-19 või [ps] Js 12:2,3,4bcd,5-6 [ristimise toimudes]
R: Mu hing januneb elava Jumala järele. või R: Loo mulle, Jumal puhas süda!
(epistel) Rm 6:3-11; Ps 118:1-2, 16ab-17,22-23; Mk 16:1-8
R: Halleluuja, halleluuja, halleluuja!
Päevamissa:
Ap 10:34a,37-43; Ps 118:1-2;16-17,22-23; Kl 3:1-4 või 1Kr 5:6b-8; sekvents; Jh 20:1-9 või Mt 28:1-10 või õhtumissal Lk 24:13-35
R: Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik.