Jumalateenistused 9. - 23. aprillil 2017


09.04.
PALMIPUUDEPÜHA
ISSANDA KANNATUSPÜHAPÄEV
kell 12.00
Püha missa
12.04.
Suure Nädala kolmapäevkell 17.00
Kriisamimissa Tallinnas
Tartus püha missat ei toimu
13.04.
SUUR NELJAPÄEV
kell 18.00
kuni 24.00
Viimse õhtusöömaaja missa piiskopiga
Adoratsioon „Getsemani aias“ kiriku kabelis
14.04
SUUR REEDE
ISSANDA KANNATAMISPÄEV
kell 15.00
kell 17.00

Issanda kannatusliturgia
RISTITEE oikumeeniline palve.
Algus Peetri kirikus
15.04.
VAIKNE LAUPÄEV
kell 12.00
kell 16.00

kell 22.00
Toidu õnnistamine
Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku
Püha Liturgia – Pascha
KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE VIGIILIA
16.04.
KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE
PÜHAPÄEV (suurpüha)
kell 10.30
kell 12.00
Püha missa vene keeles
Püha missa eesti keeles
17.04-
21.04
Ülestõusmisoktaavi esmaspäev,
teisipäev, kolmapäev,
neljapäev ja reede
kell 18.00
Püha missa
22.04
Ülestõusmisoktaavi laupäevkell 8.30
Püha missa
23.04
Ülestõusmisaja 2. pühapäev
JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV
kell 10.30
kell 12.00
kell 19.30
Püha missa vene keeles
Püha missa eesti keeles
Püha missa inglise keeles