28. aprill

PÜHA LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT


Louis-Marie Grignion de Montfort rõhutas pühendumist Neitsi Maarjale ja pidevat palvetamist. Ta rajas 1712.a. Maarja ja Jumaliku Tarkuse Tütarde Seltsi. Ta komponeeris mitmeid hümne, propageeris roosipärja palvetamist ja tema misjoneerimise tulemusena tuli palju kalviniste katoliku kirikusse.
Louis-Marie Grignion de Montfort sündis 31. jaanuaril 1673 Bretagne`s. Louis õppis jesuiitide juures. Peale õpinguid astus ta sulpitsiaanide seminari ja 1700.a. ta ordineeriti. Ordineerimise järel otsustas Louis pühenduda end heategevusele vaeste ja haigete abistamiseks. Louis õpetas lastele katekismust, rajas Poitiers`i instituudi, mis tegeles haigete eest hoolitsemisega. Paraku sattus ta oma ühiskondliku tegevuse tõttu teiste vaimulike silmis ebasoosingusse, mille tõttu tal keelati Poitiers` piiskopkonnas tegutseda, kuid paavsti soosingu tõttu võis ta oma tegevust jätkata.
Louis-Marie Grignion de Montfort suri 28. aprillil 1716. Ta kanoniseeriti 20. juulil 1947.

Allikad: David Farmer "Oxford dictionary of saints."
http://www.catholic-forum.com/saints/saintl05.htm

Tagasi>


PÜHA PIERRE CHANEL, PREESTER ja MÄRTER

PALVE
Jumal, Esimene ja Viimane,
kes Sa oma Kiriku laiendamise nimel
Pierre`i märtriks kroonisid,
lase meil Kristuse surma ja ülestõusmise müsteeriumide üle
sügavalt järele mõelda,
et meie elu tema läbi uuendatud saaks,
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Pierre Chanel sündis Cuet` linnas, Prantsusmaal, 1803. aastal. Ilmutas juba noorusaastail teoloogiaõpingute alguses pastoraalseid kalduvusi. Astunud Maarja vennaskonda (Societas Mariae), saadeti ta Okeaaniasse Evangeeliumi kuulutama. Suurte raskustega veenis ta mõningaid ristiusku astuma, kuid tapeti kristluse vaenlaste poolt Futuna saarel 1842. aastal.

Tagasi>