1. AUGUST

PÜHA ALFONSO MARIA DE`LIGUORI, PIISKOP JA KIRIKU DOKTOR

KOLLEKT
Suur Jumal, kes Sa Kirikus
üha uusi voorus-eeskujusid esile tõstad,
lase meil püha piiskop Alfonso Maria
palavast armastusest eeskuju võtta,
talle taevariiki järgneda
ja tõotatud tasu pälvida
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Alfonso de'Liguori sündis Napolis 1696. a., õppis õigusteadust ja omandas doktorikraadi, valis siis vaimulikutee ja astus 1732. a. Pühima Lunastaja kongregatsiooni (redemptoristide ordu). Oma jutlustes ja kirjutistes, mis peamiselt kõlbluse küsimusi käsitlesid, propageeris ta kristlikku elulaadi Itaalia elanikkonna
hulgas. Valiti Sant Agata de Goti piiskopiks, kuid jättis peagi oma ametikoha ja asus Nocerasse Campanias, kus suri 1787. a.

Tagasi>