24. august

PÜHA APOSTEL BARTOLOMEUS

KIRIKUPÜHA

KOLLEKT
Kinnita meie usku, Issand,
mida püha Bartolomeus Sinu Poja suhtes
tões ja vaimus ilmutanud on
ja tema eestkostet kuulda võttes
ülenda oma Kirik kõikide rahvaste jaoks
kättesaadavaks õndsusvahendiks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Bartolomeus sündis Kaanas ja juhiti apostel Filippuse poolt Jeesuse juurde. Ta oli üks kaheteistkümnest Jeesuse jüngrist.
Pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist oli ta Indias ja Armeenias, kus ta kuningas Astüagese käsul esmalt nüliti ja siis pea maha löödi. Surmakohaks peetakse Derbenti Kaspia mere ääres. Tema põrm on Roomas, Tiberi-äärses Bartolomeuse Kirikus.
Eestis on Palamusel olemas Bartolomeuse Krik, mida esmakordselt on mainitud 1234. aastal.
Ta on Firenze soola- ja juustukaupmeeste; nahaparkalite ja nahatöötlejate kaitsepühak. Tema poole pöördutakse ka närvihaiguste ja närviliste tõmbluste puhul.

Pildil: Tundmatu autor. Püha Bartolomeus ja püha Toomas. 1395

Tagasi>