11. detsember
PÜHA DAMASUS I, PAAVST

KOLLEKT
Luba, Issand, Sinu eest elu andnud märtreid,
kelle austamist püha Damasus,
paavst ja hingekarjane,
nii tähtsaks pidas,
lakkamatus imetluses ülistada
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes koos Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Damasus I oli paavst aastatel 366 - 384.

Damasus sündis Roomas 305. aasta paiku. Tema isa Antonius oli pärit Pürenee poolsaarelt ja sai hiljem preestriks. Damasus oli diakonina paavst Liberiuse teenistuses, kellega ta siirdus 355. aastal eksiili, kuid pöördus ootamatult tagasi Rooma ja astus vastupaavst Felix II teenistusse. 358.aastal pöördus Liberius õigusjärgse paavstina tagasi Rooma ja Damasus palus temalt oma üleastumise pärast andestust.

Liberius suri 24. septembril 366. Tema poolehoidjad valisid uueks paavstiks Ursinuse, Felixi poolehoidjad aga Damasuse. Kui Ursinus pühitseti Juliuse basiilikas paavstiks, puhkesid Roomas tõsised rahutused. 1. oktoobril hõivasid Damasuse toetajad Lateraani basiilika,kus Damasus pühitseti paavstiks. Rahutuste vaigistamiseks pöördus
Damasus Rooma prefekti poole, mis oli esimene kord ajaloos, kui paavst palus tsiviilvõimudelt abi kirikutülide lahendamiseks. 26. oktoobril hõivasid Damasuse poolehoidjad Liberiuse basiilika ja Ursinuse pooldajad pidid Roomast põgenema.

Damasus võitles oma ametiajal ariaanide, priskiallistide, sabeliaanide ja teiste ketserlike veendumuste pooldajate vastu. Ta kuulutas ketserluseks appolloniarismi (mille pooldajate väitel leidis Lihaksaamine aset Jumalinimeses meeleliselt) ja makedonismi (mille pooldajad eitasid Püha Vaimu jumalikkust).

27. veebruaril 380 tunnistas keiser Theodosius I kristluse riigiusuks, kusjuures Rooma piiskop saavutas kristlikus kirikus primaadi.

381.aastal toimus Konstantinoopolis teine oikumeeniline kirikukogu.

Damasus I soodustas märtrite austamist, lasi taastada katakombe ja ehitada uusi kirikuid.

Allikad: J.N.D Kelly "Dictionary of Popes."
"Pope St. Damasus I," Thomas J. Shahan.
http://www.newadvent.org/cathen/04613a.htm