8. detsember
PÜHA NEITSI MAARJA PÄRISPATUTA SAAMISE SUURPÜHA, MEIE KIRIKU TEMPLIPÜHA

KOLLEKT
Vägev Looja, kes Sa Neitsi
oma Poja ilmaletoojaks valisid
ja teda kõigest patust säästsid,
võta kuulda Tema palveid,
mis Ta kogu maailma kristlaskonna nimel
Sulle toob
ja lase meil kord näha Sinu palet.
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes koos Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Vaata ka>