30. detsember
PÜHA PEREKONNA: JEESUSE, MAARJA JA JOOSEPI PÜHA

KOLLEKT
Armuline Jumal, kes Sa meile pühas Perekonnas
suurepärase eeskuju oled andnud,
võimalda neil armulikult seda eeskuju
perekondlike vooruste ja armastuse võrdkujuna järgida,
et tasuks Sinu igaveses kodus kord rõõmustada võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Seda püha peetakse Jõulunädala pühapäeval. Kui jõulud ise pühapäevale langevad, pühitsetakse 30. detsembril.
Ajend selle püha sisseviimiseks tuli 19. sajandil Kanadast, kus see juba lokaalpühana peetav oli. Paavst Pius X laiendas selle püha aga Jõuluoktaava kooseisu.
Lugemine Ef. 5, 21-6, 4.