31. detsember
PÜHA SILVESTER I, PAAVST

KOLLEKT
Aita, Issand, püha paavst Silvestri eestpalveid kuulda võttes
oma rahvast,
et seda elu Sinu juhatusel elades
saaksime igavese õndsuse vääriliseks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Silvester sai piiskopiks 314.a. ja valitses Kirikut imperaator Constantinus Suure ajal, mil tekitasid suuri segadusi donatistide kirikulõhe ja ariaanide eksiõpetus. Ta suri 335.a. ja on maetud Prisciolla kalmistule.