25. juuli
PÜHA APOSTEL JAAKOBUS
KIRIKUPÜHA

KOLLEKT
Kõikvõimas igavene Jumal, 
kes Sa apostlite eestseisust 
püha apostel Jaakobuse verega pühitsesid, 
kinnita oma Kirikut tema tunnistuse lakkamatu eestkostega 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Jaakobus oli Sebedeuse poeg ja evangelist Johannese vend. Ta oli Kristusega lähedalt seotud. Evangeeliumide kohaselt kutsus Kristus sageli kõrvale Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, mis viitab tema lähedasematele suhetele nende kolme apostliga. Ta oli suurema osa Kristuse poolt sooritatud imetegude pealtnägijaks. Jaakobus oli Kristuse muutumise juures ja Ketsemani aias. 
Ta suri märtrisurma Jeruusalemmas u. 44. aastal, raiuti pea maha. Tema põrm toodi Jeruusalemmast Santiago de Compostelasse, kus hakkas toimuma palju imesid. Compostelast sai aga juba keskajal üks enam käidavamaid palverännakukohti.

Püha apostel Jaakobus on Hispaania, Uruguai, palverändurite, lihttööliste ja köösnerite kaitsepühak.

Tagasi>