13. juuni

PÜHA ANTONIUS PADUAST, PREESTER JA KIRIKU DOKTOR


KOLLEKT
Kõikvõimas igavene Jumal,
kes Sa püha Antoniuse oma rahvale
väljapaistvaks õpetajaks andsid,
anna ta ka meile eestkostjaks,
et tema abil kristliku elu põhimõtteid järgides
kõikidele raskustele vaatamata
Sinu omaks jääksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Antonius Paduast sündis Lissabonis, Portugalis, a.1195. Astus algul augustiinlaste ordusse, kuid läks pärast preestrikspühitsemist üle frantsisklaste ordusse ja siirdus kuulutusreisile Aafrikasse, pidi aga haiguse tõttu sellest ettevõttest peagi loobuma. Paranenult jutlustas ta edukalt nii Itaalias kui Prantsusmaal, tuues paljusid eksiõpetusse langenuid Kiriku rüppe tagasi. Oli esimeseks teoloogiaõpetajaks oma orduvendade seas ja kirjutas palju selge
õpetuse poolest silmapaistvaid jutlusi. Ta suri Paduas 1231. a.