22. juuni

PÜHAD JOHN FISHER, PIISKOP ja THOMAS MORE, MÄRTRID


KOLLEKT
Taevane Kuningas,
kes Sa õigeid märtrikrooniga ehid,
tee, et pühade Johni ja Thomase vahendusest
kinnitust saades
suuga tunnistatud usu
tegelikkuses ellu viiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

John Fisher sündis 1469. a. Inglismaal, õppis Cambridges teoloogiat, sai preestriks ja hiljem Rochesteri piiskopiks. Suhtus oma töösse tõsiselt, visiteerides sageli oma hoolealuseid, kirjutas oma aja eksiõpetuste vastu ja oli väljapaistev hingehoidja.

Thomas Morus sündis 1477. a., õppis Oxfordis, abiellus, tal oli poeg ja kolm tütart. Sai kuninga kantsleriks, kirjutas mõned teosed religiooni kaitseks ja riigiaparaadi paremaks organiseerimiseks.

Mõlemad hukati 1535. a. kuningas Henry VIII käsul, kuna nad keeldusid tema abielulahutust õigeks tunnistamast. John Fisher 22. juunil, Thomas Morus 6. juulil. Ajal, mil John Fisher vanglas hukkamist ootas, määras paavst Paulus III ta kardinaliks.

Pildil: Thomas More. Hans Holbein, noorem, 1527