28. juuni

PÜHA IRENAEUS, PIISKOP JA MÄRTER

(Mälestuspäev)

KOLLEKT
Suur Jumal, kes Sa püha piiskop Irenaeuse
õiget õpetust ja kirikurahu kinnitama saatsid,
aita meil tema eestkostel
usus ja armastuses uueks saada,
et ühtsust ja üksmeelt oma ligimeste vahel
alati säilitada püüaksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Irenaeus sündis umbes 130. a. Veetis oma noorusaastad Smürnas, kus oli selle linna piiskopi püha Polykarpuse õpilaseks. 177. a. oli ta juba Gallias Lyoni linnas, kus omandas preestripühtitsuse. Peagi valiti ta ka mainitud linna piiskopiks. Kirjutas hulga teoseid, peamiselt katoliikliku doktoriini kaitseks gnostikute vastu.
Pärimuse kohaselt suri aastal 200 märtrisurma.