27. juuni

ALEKSANDRIA PÜHA KYRILLOS, PIISKOP JA KIRIKU DOKTOR

KOLLEKT
Kõigeväeline taevane Isa, kes Sa õndsa piiskopi Kyrillose
pühima Neitsi Maarja jumalaemaduse eestseisjaks tegid,
luba, et Jumalasünnitajale au andes
Kristuse, Sinu Poja lihakssaamise läbi pääseksime,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Aleksandria püha Kyrillos sündis 370. a. Elas mõnda aega kloostris ja pühitseti preestriks, siis oli ta oma onu, Aleksandria piiskopi lähikondlaseks ja sai 412. a. tema järglaseks, võitles Nestoriuse eksiõpetuse vastu, juhatas Efesose üldkirikukogu ning kirjutas palju katoliiklikku õpetust selgitavaid ja kaitsvaid teoseid. Ta suri 444. a.