22. juuni

NOLA PÜHA PAULINUS, PIISKOP

KOLLEKT
Jumal, meie elu eesmärk,
kes Sa püha piiskop Paulinuse
vaesusearmastuse ja pastoraalse hoole poolest
ülevaks tegid,
anna tema armastus meile eeskujuks,
kelle teeneid täna mälestame
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Nola Paulinus sündis Burdigalas, Gallias, 355. a. Vaimustus algul ilmlikust karjäärist, abiellus ja talle sündis poeg. Pürast nädalavanuse poja surma 390. aastal ta pöördus, lasi end ristida, ütles lahti kogu oma varandusest ning otsides elule mõtet asus mungana Nola linna. Linna piiskopiks saades viis sisse püha Felixi austamise, aitas põgenikke ja kergendas tunduvalt raskete aegade koormat. Paulinus on tuntud ka oma aja väljapaistva luuletajana. Ta suri 431. a.