15. november
PÜHA ALBERTUS SUUR, PIISKOP JA KIRIKU DOKTOR

KOLLEKT
Piiritu ja väljendamatu Jumal, 
kes Sa püha piiskop Albertuse 
usu ja mõistuse vahekorra lahtimõtestamisel suureks tegid, 
lase meil tema õpetused teadmiseks võtta, 
et nende kaudu Sind sügavamalt tundma ja armastama õpiksime, 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Albertus Suur (Albertus Magnus) sündis Lauingenis, Saksamaal, a. 1193. Ta õppis Paduas ja Pariisis, astus dominiiklaste ordusse ja õpetas mitmes paigus suure eduga teoloogiat. Regensburgi piiskopiks ordineerituna sai temast innukas rahusobitaja nii linnade kui rahvaste vahel. Püha Albertus on kirjutanud palju teoseid, millel
on olnud märkimisväärne koht nii teoloogia kui ka loodusteaduste arengus. Ta suri Kölnis 1280. a.