21. november
PÜHIMA NEITSI MAARJA TEMPLISSETOOMISE MÄLESTUSPÄEV

KOLLEKT
Issand, lase meil, kes me pühima Neitsi Maarja 
auväärset mälestust kõrgeks kiidame, 
tema eestkostel Sinu armutäiuse osadust väärida 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Jeruusalemma templi lähedusse ehitatud Sancta Maria Nova Kiriku pühitsemispäeval tähistame koos Ida-Kirikuga pühima Jumalasünnitaja Maarja pühitsemist Püha Vaimu vahendusel, kelle armuga ta oma pärispatuta saadud eostumise hetkel oli täidetud.