23. oktoober
CAPISTRANO PÜHA JOHANNES (GIOVANNI CAPESTRANO), PREESTER

KOLLEKT
Jumal, armastav Isa, kes Sa õndsa Johannese
usurahvast kõigis kitsikusis julgustama kutsusid,
osuta meile halastust, varja meid oma isaliku käega
ja kingi oma Kirikule kestvat rahu
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Giovanni sündis Napoli Kuningriigis Capistrano asulas 1385. a. Õppis Perugias õigusteadust ja töötas mõnda aega õpitud alal. Siis astus frantsiskaanlaste ordusse, sai preestriks ja viljeles apostelliku tegevust peaaegu kogu Euroopa territooriumil,
propageerides kristlikku kõlblust ja juhtides eksiõpetusse lagenuid taas õigele teele. Suri Serbias, Ujalki linnas 1456. a.