9. oktoober
PÜHA JOHANNES LEONARDI, PREESTER

KOLLEKT
Jumal, heldekäeline andja,
kes Sa õndsa preestri Johannese
rahvastele evangeeliumi kuulutama saatsid,
võimalda tema eestkostel,
et õige usk alati ja kõikjal levida võiks,
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Johannes Leonardi sündis Lucca lähedal Toscanas 1541. a., oli algul ravimivalmistajaks, kuid jättis selle ameti ning sai vaimulikuks. Kõneosava mehena hakkas lastele kristlikku elutarkust õpetama ja rajas 1574. a. mungaordu (Ordo Clericorum Regularium Matris Dei), kuid pidi selle eksisteerimise eest palju vaeva nägema ja kannatama. Seejärel asutas preestritele Usulevitamise Liidu
(Institutio de Propaganda Fide), mille eesmärgiks oli paavstide poolt kirjapandu levitamine. Taastas paljudes kongregatsioonides ligimesearmastuse ja vaimuerksuse. Ta suri 1609. a.