JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV


Ülestõusmisaja Teine Pühapäev
on kirikukalendris Jumala Halastuse Pühapäev.

"Pigem võivad taevas ja maa vajuda tühjusesse, kui minu halastus jätaks embamata usaldavat hinge" (Kristuse sõnad pühale Faustinale).

1930-aastatel sai Poola nunn Püha Faustina meie Issandalt armusõnumi, mida tal kästi levitada üle kogu maailma. Temast pidi saama Jumala tööriist, mille abil Jumal võiks selgitada oma päästmise kava kogu maailmale.
Halastuse sõnum, mille püha Faustina edastas, on nüüdseks levinud üle kogu maailma. Tema päevik "Jumala halastus minu hinges" on kujunenud käsiraamatuks Jumala halastusele.

"Oo, kahtlevad hinged, ma tõmban teie eest kõrvale taeva loorid, et te veenduksite Jumala headuses" (Päevik, 281).

Korduvates ilmutustes andis meie Issand Faustinale edastamiseks palve, mida nimetas Jumala Halastuse roosipärjaks. Sellest ajast palvetas püha Faustina peaaegu lakkamatult Jumala Halastuse roosipärga, ohverdades selle eelkõige kõikide surijate hingeõndsuseks. Oma edasistes ilmutustest selgitas Issand Kristus, et Halastuse roosipärg ei kuulu ainult pühale Faustinale, vaid on mõeldud kogu maailmale. Issand lubas palve lugemise läbi hingedele erakordseid õnnistusi.

Jumala Halastuse roosipärg on eestpalve, mis ühendub Armulaua ohvriga. Seepärast ongi seda eriti sobilik lugeda peale püha Armulauda. Seda võib palvetada igal ajal, kuid Issand rõhutas, et eriliselt tähtis on seda lugeda üheksa päeva jooksul enne ülestõusmisaja teist pühapäeva. Selle pühapäeva nimetas Jeesus Kristus oma ilmutuses Jumala Halastuse pühaks, et hingedele, kes teda paluvad, oleks sellel päeval kõik armud erilisel viisil ülikülluslikult saavutatavad. Meie Issand lubas: Nende üheksa päeva (noveeni) ajal kingin ma hingedele kõik võimalikud armud" (Päevik, 796).
Halastuse roosipärga on sobiv palvetada ka Suure Halastuse tunnil, kella kolme ajal igal pärastlõunal, et meenutada Kristuse surmatundi ristil. Oma ilmutuses õde Faustinale kutsub Kristus üles kõiki usklikke pühenduma sel tunnil tema kannatustele: "Kella kolme ajal palu minu halastust kõigile patustele; liitu hetkeks minu kannatustega, eriti aga minu hüljatusega surmaheitluse ajal. See on suure halastuse tund kogu maailmale. Sel tunnil ei keela ma midagi hingele, kes minu kannatusi meenutades palves minu poole pöörab" (Päevik, IV, 59).

Suurel Reedel 1937 palus Jeesus Kristus pühal Faustinal valmistuda eriliseks üheksapäevaseks palveks - Jumala Halastuse noveeniks - mis oleks ettevalmistuseks Halastuse pühapäevale ja kestaks kuni järgmise nädala laupäevani. Nende palvete kaudu pidi püha Faustina esitlema Kristuse Pühimale südamele iga päev erineva rühma hingi ja nõnda kastma nad tema "armu ookeani". Jumala Halastuse noveenist sai otsekohe äärmiselt soositud palvevorm - usklikud ei palvetanud noveeni mitte ainult valmistudes Halastuse pühapäevaks, vaid ka teistel aegadel.

Meie Issanda lubadused:
Julgusta kõiki hingi paluma Halastuse roosipärga, mille ma olen sulle andnud (Päevik, 1541).
Kes iganes lausub seda palvet, saab oma surmatunnil suure armu osaliseks (Päevik, 678).
Kui seda palvet öeldakse surijate juures, siis seisan mina oma Isa ja sureva inimese vahel mitte õiglase Kohtumõistja, vaid halastava Päästjana (Päevik 1541).
Preestrid peavad soovitama seda patustele pääsemise viimase võimalusena. Isegi kui kõige paadunuim patustaja loeks Halastuse roosipärga vaid korra, saab ta armu minu lõpmatu halastuse läbi (Päevik, 687).
Halastuse roosipärja läbi antakse teile kõike, mida te iganes palute, kui see vaid on kooskõlas minu tahtega (Päevik, 1731).

Jumala Halastuse roosipärg:
ALGUSES:
Meie Isa...,
Ole tervitatud Maarja...,
Mina usun....
SUURTEL HELMESTEL:
Igavene Isa, ma ohverdan Sulle
Sinu armastatud Poja,
meie Issanda Jeesuse Kristuse
ihu ja vere, hinge ja jumalikkuse
hüvituseks meie
ja kogu maailma pattude eest.
VÄIKESTEL HELMESTEL
Tema valulike kannatuste pärast
ole armuline meile
ja kogu maailmale.
LÕPETUSEKS:
Püha Jumal, Püha Vägev,
Püha Surematu,
halasta meie ja kogu maailma peale.
(3 korda)

Allikas: Kiriku Elu nr. 2 (173). Püha Faustina ja Jumala halastuse hardus. Koostaja Markus Järvi.