13. september 

PÜHA JOHANNES CHRYSOSTOMUS, PIISKOP ja KIRIKU DOKTOR 

349-407 
Mälestuspäev

KOLLEKT 
Jumal, lootjate tugevus,  
kes Sa õndsat piiskoppi Johannes Chrysostomust  
imelise kõneande ja kannatlikkusega varustasid,  
lase meil tema õpetusi teadmiseks võttes 
neid elus raugematu kannatlikkusega rakendada
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen. 
 
Püha Johannes Chrysostomus sündis Antiookias 349. a. paiku. Haridustee lõppedes pühendus askeetlustlikele harjutustele ja ühines vaimulikkonnaga. Hea jutlustamisoskuse ja vooruslikkuse tõttu sai ta endale hüüdnime Chrysostomus (kr. k. "kuldsuu") ja valiti 397.a. Konstantinoopoli patriarhiks. Valitsevate kildkondade survel saadeti kahel korral maalt välja. Viimase pagenduse ajal suri see väljapaistev piiskop raskete elutingiauste tõttu Armeenias Komana linna lähistel 14. septembril 407. a. Oma teostes selgitas püha Johannes Chrysostomus katoliiklikku moraali. 

Tagasi>