28. september
PÜHA VACLAV, MÄRTER

KOLLEKT
Taevane Käskija, kes Sa õndsat Vaclavi 
taevast kuningriiki maisele eelistama õpetasid, 
julgusta meid tema eestkostel 
iseendid ära salates 
kogu südamest Sinu poole hoidma
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Vaclav sündis Tðehhimaal 907. a. paiku. Ta oli prints Vratislavi ja Drahomira poeg ning prints Borivoj ja Ludmila lapselaps. Just vanavanemad, eriti Ludmila mõjutasid ja kasvatsid teda kristlikult. Võtnud riigivalitsemise 928. a. oma õlgadele, nägi ta oma alamate valitsemise ja usu levitamsega suurt vaeva. Venna Boleslavi poolt reedetuna tapeti püha Vaclav 935. a. kadestajate poolt. Kirik austab teda kui märtrit ja Tšehhimaa patrooni.

Tagasi>