3. veebruar
PÜHA BLASIUS, PIISKOP ja MÄRTER

KOLLEKT
Võta kuulda oma rahvast, Issand, 
püha märterpiiskopi Blasiuse eestkostel,
et meie ajalik elu võiks kulgeda rahus 
ja et selle lõppedes ootaks meid Sinu juures
igavene rahupaik.
Aamen.


Püha Blasius oli Armeenia piiskop-märter, elukutselt arst. Ta sündis jõukas kristlikus perekonnas ja sai noorelt Sebaste piiskopiks. Eraldunud eremiidina koopasse ravitses ta seal metsloomi. Blasius päästis ime läbi ka ühe kalaluu allaneelanud poisi lämbumisest. Keiser Liciniuse kütid avastasid Blasiuse. Üllatunud, et metsloomad talle häda ei tee, võtsid nad ta kaasa. Kuberner Agricola mõistis kristlasest Blasiuse süüdi ning pani ta vangi. Püha Blasius pidi oma usu eest taluma kohutavaid piinu - tema ihu rebiti rauast kraasidega, seejärel visati järve. Tema haavad paranesid aga Jumala abiga ning ta olevat jutlustades kõndinud vee peal. Lõpuks raiuti tal pea maha. Tema surmaeelseks sooviks oli, et kõik haiged terveneksid. Püha Blasius suri umbes 316. aastal.

Püha Blasius kaitseb villatöötlejaid ja metsloomi. Aitab kurguhaiguste korral.
Atribuudid: kaks küünalt, rauast kraas.

Allikad: George Ferguson "Märgid ja sümbolid kristlikus kunstis"; "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid". Koostanud Kristi Tarand.