Angelus 20. veebruar 2005, 2. paastuaja pühapäev
"Sina oled Peetrus* ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku", ütles Paavst 20. veebruaril Angelust lugedes, korrates Jeesuse sõnu Matteuse Evangeeliumist (16,18). "Peetrusele ja tema järeltulijatele on antud eriline ülesanne - teenida esmajärjekorras Kiriku ühtsust".

Lühikeses mõtiskluses meenutas Püha Isa vaimulike harjutuste lõpetamist 19. veebruari hommikul. Ta kordas ülestõusnud Jeesuse sõnu Peetrusele: "Toida mu lambaid" ja lisas: "Tunnen, et sellel Jeesuse kutsel on minu hinges eriline koht, kui mõtisklen euharistia müsteeriumist. Euharistia on allikas, millel osaledes saame osaduses Kristuse müstilise kehaga uut jõudu".

Rahvast õnnistades ütles ta: "Temale, Heale Karjasele, usaldan teel Paasapühade poole kogu Jumala rahva."

Erilise tervitusega pöördus paavst slovaki, poola ja itaalia palverändurite poole. Lõpetuseks lausus ta: "Soovin kõigile ilusat pühapäeva".

www.radiovaticana.com, www.catholic.org
+ + +
* Nimi Peetrus (kr. k. Petros) tuleneb sõnast petra, kalju. Võime seega tõlkida: "Sina oled Kaljo ja selle kalju peale ehitan mina oma kiriku." Toim.