URBI ET ORBI
Tema pühaduse paavst Johannes Paulus II läkitus

URBI ET ORBI
Kristuse ülestõusmise pühapäeval, 27. märtsil 2005

1. Mane nobiscum, Domine!
Jää meie juurde, Issand! (vrd Lk 24,29)
Nende sõnadega kutsusid jüngrid Emmause teel
oma mõistatuslikku Teekaaslast
jääma nendega, sest päike oli
nädala esimesel päeval loojumas
ja oli juhtunud midagi uskumatut.
Nagu Ta oli lubanud, oli Kristus üles tõusnud;
aga nad ei teadnud veel seda.
Ent sõnad, mida oli rääkinud Teekäija teel
panid nende südamed leegitsema.
Ja nii nad ütlesid Talle: "Jää meie juurde".
Istudes õhtusöögilaua taha,
murdis Ta leiba,
nad tundsid Ta "leivamurdmisest" ära
- ja äkitselt Ta kadus.
Siis meenus neile murtud leib,
siis kajas nende südameis Tema sõnade pehme kõla.

2. Armsad vennad ja õed,
Euharistia Sõna ja Leib,
ülestõusmise müsteerium ja kingitus,
on püsinud sajandeid kui jääv mälestus
Kristuse Kannatustest, Surmast ja Ülestõusmisest!
Tänasel Ülestõusmipühal,
koos kõigi kristlastega kogu maailmas,
kordame ka meie neid sõnu:
Jeesus, ristilöödud ja ülestõusnud, jää meie juurde!
Jää meie juurde, ustav sõber ja toeta kindlalt
inimkonda teel läbi aja!
Sina, Isa Elav Sõna,
külva usaldust ja lootust kõikidesse, kes otsivad
oma elu tõelist mõtet.
Igavese elu Leib, toida neid, kes janunevad
tõe ja vabaduse, õigluse ja rahu järele.

3. Jää meiega, Isa Elav Sõna,
ja õpeta meile sõnu ja tegusid rahust:
rahust maa peal, mis on pühitsetud Sinu Verega,
ja mis on märg nii paljude süütute verest:
rahust Lähis-Idas ja Aafrikas,
kus valatakse jätkuvalt nii palju verd;
rahust kogu inimkonnale,
mida ikka veel ähvardab vennatapusõja oht.
Jää meiega, igavese elu Leib,
murtud ja jagatud söömaajal olijaile:
anna meile ka jõudu näidata suurt ühtsust
nende paljude läbi, kes veel täna
kannatavad ja surevad vaesuses ja haigustes,
keda hävitavad surmavad epideemiad
või laastavad tohutud looduskatastroofid.
Sinu Ülestõusmise väega,
lase ka neil saada osa uuest elust.

4. Meie, kolmanda aastatuhande mehed ja naised,
ka meie vajame Sind, Ülestõusnud Issand!
Jää meiega praegu ja kuni aegade lõpuni.
Tee nii, et rahvaste materiaalne progress
ei varjutaks iial nende vaimseid väärtusi,
mis on nende tsivilisatsiooni hingeks.
Toeta meid meie teel, ma palume Sind.
Me usume Sinusse, me loodame Sinu peale,
Ainult Sinul on igavese elu sõnad. (vrd Jh 6,68)
Mane nobiscum, Domine! Alleluia!

(tõlge mitteametlik - neitsimaarja.ee toim.)