Angelus 3. Advendi pühapäeval, 11. detsembril 2005
BENEDICTUS XVI

ANGELUS

Püha Peetruse väljak
III Advendi pühapäev, 11. detsember 2005

Armsad vennad ja õed,

Pärast Püha Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise suurpüha siseneme me neil päevil Jõulupühi ettavelmistavasse aega, ja me näeme ka siin juba ülesseatud jõulupuud. Tänapäevalikus tarbijaühiskonnas on see periood kahjuks rikutud tarbijalikust "reostusest", riskides muuta selle püha algset vaimsust, milleks on sisim meenutus, mõõdukus ja rõõm, mitte välised vahendid.

On ettenägelik, et sisenedes Jõuludesse võiksime pidulikult meenutada ka Jeesuse Ema, kes paremini kui keegi teine laseb meil tundma õppida armastust ja austust Jumala Poja vastu.

Laskem Tal meid saata; las Tema tunded ajendavad meid, et koos hinge südantliigutava siiruse ning avatusega endid ettevalmistada selleks, et ära tunda Jumala Poeg, Petlemma Laps, kes tuli maailma meid lunastama. Mingem palvetes koos Maarjaga ja nõustudes selle paljukorratud kutsega, et Advendiliturgia on suunatud meile alleshoidmaks ootust - valvsat ja rõõmsat ootust - Issand ei viivita: Ta tuleb, et inimesed patust vabastada.

Järgides ilusat ja sügavalt juurdunud traditsiooni, ehitavad paljud pered kohe pärast Pärispatuta Saamise Suurpüha oma kodudesse Jõulusõime, et uuesti koos Maarjaga läbi elada need ärevad päevad, mis eelnesid Jeesuse sünnile. Jõulusõime ehitamine oleks lihtne, kuid efektiivne viis näidata oma usku.

Jõulusõim aitab meil mõtiskleda Jumala armastuse müsteeriumi üle, mis ilmnes Petlemma groti vaesuses ja lihtsuses. Assisi püha Franciscus oli niivõrd haaratud lihakssaamise müsteeriumist, et elustas Jõulustseeni uuesti Greccios. Nüüdseks on sellest saanud vana, populaarne traditsioon, millel on siiani suur väärtus kaasaegsel evangeliseerimisel.

Jõulusõim aitab meil mõista tõeliste Jõulude saladust, rääkides Kristuse alandlikust ja tänulikust headusest, kes "kuigi oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest" (2Kr 8,9).

Tema viletsus rikastab neid, kes võtavad selle omaks ja Jõulud toovad rõõmu ja rahu neile, kes, nagu karjased Petlemmas, võtavad kuulda Ingli sõnu: "Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat" (Lk 2,12). See on siiani märgiks ka meile, kolmanda aastatuhande meestele ja naistele. Ei ole teistsuguseid Jõule.

Nagu tegi seda armastatud Johannes Paulus II, õnnistan ka mina neid Jeesuslapse kujukesi, mida Rooma lapsed on pannud Jõulusõimedesse oma kodudes. Koos selle õnnistusega tahaksin paluda abi Jumalalt, et kõik krislikud perekonnad valmistuksid Jõulude saabumiseks koos usuga. Las Maarja aitab meil siseneda Jõulude tõelisesse vaimsusesse.

Pärast Angelust:

Kolmandal Advendipühapäeval tervitan ma kõiki inglise keelt rääkivaid palverändureid ja külalisi, kes on siia kogunenud Angeluse palveks. Et me valmistume Jõulude ajal Issanda tulekuks, siis avagem rohkem oma südamed Tema armule ja lootusele, mis väljendub Evangeeliumis. Et teie ja teie perekonnad oleksid avatud Jumala rõõmu ja rahu õnnistusele.

Soovin teile kõigile ilusat pühapäeva ja ilusat Advendiaega.

tõlge: neitsimaarja.ee