Paavst Benedictus XVI sõnad Püha Roosipärja palve lõpetuseks Johannes Paulus II 1. surma-aastapäeval
BENEDICTUS XVI

Püha Peetruse väljak

2. aprill 2006

Kallid Vennad ja Õed!

Me oleme kogunenud sel meie kalli Johannes Paulus II surma esimese aastapäeva õhtul, et viia läbi see Rooma diötseesi poolt organiseeritud mariaanlik palvus. Ma tervitan kõiki teid, kes te olete siin Püha Peetruse väljakul, alates kardinal-vikaar Camillo Ruinist ja abipiiskoppidest; minu mõtetes on kardinalid, piiskopid, preestrid, religioossete ordude liikmed ning kõik ilmikud, eriti noored.

Tõepoolest terve Rooma linn on kogunenud siia selle liigutava mõtisklustele ja palvele pühendatud kohtumise puhuks. Minu eriline tervitus on suunatud Kardinal Stanislaw Dziwiszile, Krakowi metropoliit-peapiiskopile, kes on meiega videoühenduses ning kes aastaid oli kadunud paavsti truu kaastööline.

Juba aasta on möödunud Jumalasulase Johannes Paulus II surmast, mis leidis aset peaaegu selsamal kellaajal - 21.37 -, kuid mälestus temast on endiselt iseäranis elav nagu näitab neil päevil üle maailma kavas olevate tseremooniate hulk. Ta on jätkuvalt kohal meie mõtetes ja südametes; ta annab meile endiselt edasi oma armastust Jumala ning inimeste vastu; ta inspireerib jätkuvalt kõiki, aga eriti noori, innustuma heast ning leidma julgust järgida Jeesust ning tema õpetusi.

Kuidas kokku võtta selle silmapaistva paavsti evangeelset tunnistust? Üritan teha seda kahe sõnaga: "ustavus" ja "pühendumus"; täielik ustavus Jumalale ning piirideta pühendumus oma missioonile üleilmse Kiriku Karjasena. Ustavus ja pühendumus, mis olid veelgi veenvamad ja liigutavamad viimastel kuudel, kui ta eneses kehastas seda, mida kirjutas 1984. aastal apostellikus kirjas "Salvifici Doloris": "kannatus on maailmas olemas selleks, et vallandada armastust, et sünnitada armastuse tegusid ligimese heaks, et muundada kogu inimtsivilisatsioon 'armastuse tsivilisatsiooniks'" (Nr. 30).

Tema haigus, millele ta vapralt näkku vaatas, pani kõiki pöörama suuremat tähelepanu inimlikule valule, kõigile füüsilistele ja hingelistele valudele; ta andis kannatusele väärikuse ja väärtuse, näidates, et inimene ei ole väärtuslik mitte oma teovõime või välimuse tõttu vaid iseenese pärast, sellepärast, et Jumal on ta loonud ning teda armastanud.

Meie armastatud Johannes Paulus II ei väsinud oma sõnade ja þestidega juhtimast maailma tähelepanu sellele, et kui inimene lubab Kristusel end omaks võtta, ei ole tagajärjeks tema inimsuse rikkalikkuse kärbumine; kui ta armastab Teda kogu oma südamest, ei ole tal millestki puudus. Vastupidi, kohtumine Kristusega teeb meie elu vaid erutavamaks.

Just sellepärast, et ta lähenes palves, mõtisklustes, tõe ja ilu armastuses üha Jumalale, suutis meie armastatud Paavst teha enesest kaasränduri igaühele meist ning rääkida mõjuvõimsalt isegi nendele, kes on kristlikust usust kaugel.

Tema Isa Kotta naasmise esimese aastapäeva puhul on meid täna õhtul kutsutud taas edasi kandma seda vaimset pärandit, mille ta meile jättis. Ta ärgitab meid muu hulgas elama väsimatult Tõtt otsides, kuna vaid see võib meie südameid rahuldada. Ta julgustab meid, et me ei tunneks hirmu vaid järgneksime Kristusele, et kõigini viia Evangeeliumi kuulutus, mis on juuretiseks vennalikumale ja solidaarsemale inimkonnale.

Aidaku Johannes Paulus II taevast meil jätkata meie teekonda Jeesuse kuulekate jüngritena, et me võiksime - nagu talle endale meeldis noortele öelda - olla "koidu vahimehed" selle kolmanda kristliku aastatuhande alguses. Sel põhjusel kutsume me appi Maarjat, Lunastaja Ema, kelle vastu ta alati tundis hella andumust.

Nüüd pöördun ma Poola usklike poole, kes on meiega ühenduses.

[poola keeles]

Olgem vaimus ühendatud poolakatega, kes on palvuseks kogunenud Krakowis, Varssavis ja teistes kohtades. Johannes Paulus II mälestus on meie hulgas elus ning tema vaimse kohaloleku tunne ei ole hajunud. Olgu mälestus sellest erilisest armastusest, mida ta tundis oma kaasmaalaste vastu, alati teile valguseks teel Kristuse poole. "Jääge tugevaks usus." Ma õnnistan teid südamest.

[itaalia keeles]

Nüüd edastan südamest õnnistuse kõigile.