Sede vacante: Piiskopi läkitus Eestimaa katoliiklastele

Armsad vennad ja õed !
28. veebruaril 2013 a. jõudis lõpule paavst Benediktus XVI ametiaeg ja algas “sede vacante” aeg. Oleme igavesti tänulikud paavst Benediktus XVI-le, kes isaliku südamega on hoolitsenud Kristuse Kiriku eest, toitnud meie hinge ja meie usku sügava õpetusega ja näidanud meile teed oma isikliku eeskujuga.
“Sede vacante” ajal elab kogu Kirik lootusrikkas ootuses ja palub Jumalat apostel Peetruse järglase eest, kelle Ta varsti meile saadab. “Sede vacante“ ajal oleme kutsutud elama veelgi rohkem ühtsuses Kirikuga ja näitama oma afektiivset ja efektiivset osadust, südames ja mõistuses, Rooma paavstiga. See osadus väljendub praegusel ajal erilises palvevaimus.

Armsad vennad ja õed! See erakordne aeg nõuab meie poolt erakordset vastust. Kutsun teid oma palvega järgmise paavsti teed ette valmistama. Traditsiooniliselt pöördub Kirik Jumala poole eriti Missa ajal. Proovige selle "sede vacante" ajal osaleda Pühal Missal nii sageli kui on võimalik -- ka nädala sees -- ja paluda Missa ajal Jumalat järgmise paavsti eest. Püüdke viibida palves Pühima Sakramendi ees enne või pärast Missat või muul ajal, kui Kirik on lahti. Ja lugeda igapäevaselt püha Roosipärga, paludes Püha Vaimu valgust eelseisval konklaavil osalejatele. Ma palun preestreid igas koguduses, et nad annaksid nii palju võimalusi kui võimalik nende palvesoovituste täitmiseks.
“Tule Püha Vaim, täida oma ustavate südamed ja loo uueks maailma pale”!


+Piiskop Philippe Jourdan
1. märtsil 2013 a.