PAAVST BENEDICTUS XVI

 • Kardinal Joseph Ratzinger, Usudoktriini Kongregatsiooni prefekt, Paavstliku Piiblikomisjoni ja Paavstliku Rahvusvahelise Teoloogiakomisjoni president, Kardinalide Kolleegiumi dekaan sündis 16. aprillil, 1927. aastal, Marktl am Innis, Saksamaal. Ta ordineeriti preestriks 29. juunil 1951. aastal.
 • Tema politseinikust isa pärines traditsioonilisest talupidajate perekonnast Alam-Baierimaal. Noorukina elas ta Traunsteinis ning Teise Maailmasõja viimastel kuudel mobiliseeriti ta õhutõrje abivägedesse. 1946. aastast kuni 1951. aastani, mil ta pühitseti preestriks ning kui ta alustas ka õpetamist, õppis ta Müncheni Ülikoolis ning Freisingi kõrgkoolis teoloogiat ja filosoofiat. 1953. aastal kaitses ta doktorikraadi teoloogias tööga "Rahvas ja Jumalariik Püha Augustinuse käsitluses Kiriku doktriinist". Neli aastat hiljem sai ta ülikooliõppejõu kvalifikatsiooni. Ta õpetas dogmaatikat ja fundamentaalteoloogiat Freisingi filosoofia ja teoloogia kõrgkoolis, seejärel Bonnis 1959. aastast kuni 1969. aastani, Münsteris 1963. aastast kuni 1966. aastani, Tubingas 1966. aastast kuni 1969. aastani. 1969. Aastal sai temast Regensburgi Ülikooli dogmaatilise teoloogia ja dogmaatika ajaloo professor ning sama ülikooli aserektor.
 • Juba 1962. aastal oli ta laialdaselt tuntud, kui ta 35-aastaselt sai Kölni Peapiiskopi, Kardinal Joseph Fringsi nõunikuks Vatikani Teisel Kirikukogul. Tema paljude kirjutiste hulgas on erilisel kohal 1968. aastal avaldatud "Sissejuhatus kristlusesse", (eesti keeles ilmunud 03.2006 - lisa neitsimaarja.ee toim.) mis on kogumik apostelliku usutunnistuse teemalisi ülikooliloenguid; 1973. aastal avaldati "Dogma ja ilmutus", mis on pastoraalse teenistuse teemaliste esseede, jutluste ning mõtiskluste antoloogia.
 • 1977. aasta märtsis määras Paulus VI ta Müncheni ja Freisingi peapiiskopiks ning tema piiskopikspühitsemine toimus 28. mail 1977. aastal. Temast sai esimene piiskopkonna preester 80 aasta jooksul, kes seda suurt Baieri piiskopkonda teenis.
 • 1977. aasta 27. juuni konsistooriumil määras Paulus VI ta kardinaliks; 1993. aasta 5. aprillil sai temast Rooma ümbruskonnas asuva Velletri-Segni titulaarpiiskop ja 30. novembril, 2002. aastal, samas piirkonnas asuva Ostia titulaarpiiskop.
 • 25. novembril 1981 määras Johannes Paulus II ta Usudoktriini Kongregatsiooni prefektiks; ta on ka Paavstliku Piiblikomisjoni president ja Paavstliku Rahvusvahelise Teoloogiakomisjoni president.
 • 6. novembril 1998 valiti ta Kardinalide Kolleegiumi asedekaaniks. 30. novembril 2002 kinnitas Püha Isa tema valimist Kardinalide Kolleegiumi dekaaniks.
 • Ta oli Katoliku Kiriku Katekismust ettevalmistava komisjoni president ja pärast 6-aastast tööd (1986-92) esitles ta Pühale Isale uut katekismust.
 • 10. novembril 1999 omistas Libera Università Maria Santissima Assunta talle Laurea honoris causa õigusteaduses.
 • Ta on Paavstliku Teadusakadeemia auliige 13. novembrist 2000.
 • Kuurias:
  Riigisekretariaat (teine sektsioon)
 • Idakirikud, Liturgia ja Sakramendid, Piiskopid, Rahvaste Evangeliseerimine, Katoliiklik Haridus (kongregatsioonid)
 • Kristlaste Ühtsuse Edendamise Paavstlik Nõukogu
 • Ladina-Ameerika, Ecclesia Dei (paavstlikud komisjonid)

Tõlge: neitsimaarja.ee